Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

In 2011 nog veel bedrijven failliet

Helaas, de economische crisis laat ook in 2011 nog zijn sporen na. Volgen Graydon gaan er in 2011 net zoveel bedrijven failliet als in 2010 namelijk 9.500.
Het aantal schuldsaneringen in 2011 bedraagt naar verwachting 10.000. De totale schadepost voor de Nederlandse economie komt uit op tussen de 4 en 4,5 miljard Euro. wat moet u doen als uw klant failliet gaat?

Als uw klant failliet gaat

Als uw klant failliet gaat, moet u de uw vordering indienen bij de curator. De curator heeft o.a. als taak de bezittingen te gelde te maken om zoveel mogelijk schuldeisers alsnog te kunnen betalen. Schuldeisers worden in volgende volgorde uitbetaald:
– Preferente schuldeisers
– Concurrente schuldeisers
– Achtergestelde schuldeisers (bijvoorbeeld een achtergestelde lening)

Preferente schuldeisers

Eerst krijgen de preferente schuldeisers uitbetaald.Dit zijn zijn: werknemers met achterstallig salaris, het UWV en de Belastingdienst. De belastingdienst ontvangt dus eerst af te dragen BTW en loonbelasting alvorens andere schuldeisers worden betaald.

Concurrente schuldeisers

Concurrente schuldeisers zijn de ‘normale’ crediteuren, bedrijven zoals u die diensten of goederen hebben geleverd. Als er na uitbetaling van de preferente schuldeisers en de kosten van de curator nog een saldo overblijft, kunnen de concurrente schuldeisers naar rato worden uitbetaald. Zorg er dus altijd voor dat uw vordering ook rente en kosten bevat, zodat uw aandeel zo hoog als mogelijk is.

BTW terugvragen

Bewaar de correspondentie van de curator bij uw administratie. Op basis van deze correspondentie kunt de vordering inclusief BTW als (gedeeltelijk) oninbaar afboeken. De afgedragen BTW kunt u dan terugvorderen.

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten