Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Incassobureau inschakelen

Wanneer een incassobureau inschakelen? U schakelt incassobureau RechtNet Advocaten in als u niet- of slecht betalende klanten heeft. Het incassobureau inschakelen kan al enkele euro’s. Er wordt geen minimumbedrag gehanteerd.

Heeft u te maken met tijdslimieten als u een incassobureau wilt inschakelen?

Er zijn geen wettelijke regelingen die bepalen na of binnen welke termijn u een incassobureau mag inschakelen. U kunt op elk moment uw gehele debiteurenadministratie bij incassobureau RechtNet Advocaten onderbrengen, zodat onze incasso advocaten in de gaten kunnen houden of uw klanten tijdig betalen. U kunt bij RechtNet Advocaten ook aankloppen na het verstrijken van de eerste betalingstermijn.

Vorderingen kunnen verjaren!

De gemiddelde verjaringstermijn voor een vordering is vijf jaar. De termijn is tussentijds te stuiten. Het incassobureau kan dit voor u verzorgen. Voordat uw vordering verjaard is, zult u een incassobureau in dienen te schakelen. Voor een succesvol incassotraject geldt wel: hoe sneller, hoe beter. De kans op verhaal neemt drastisch af hoe langer de vordering openstaat.

Heeft Incassobureau RechtNet Advocaten nog meer te bieden?

Het incassobureau controleert ook de kredietwaardigheid van uw klanten, schuldbewaking en debiteurenadministratie.
Hoe gaat Incassobureau RechtNet Advocaten te werk? RechtNet Advocaten zal in eerste instantie het minnelijke traject afleggen. Nog dezelfde dag dat het incasso wordt ontvangen, zal debiteur worden aangeschreven. Dit traject start nadat de debiteur schriftelijk gewaarschuwd is dat Incassobureau RechtNet Advocaten is ingeschakeld. Debiteur wordt om de drie werkdagen aangeschreven. Dit traject duurt maximaal een maand.

Opstarten procedure?

Het minnelijke traject leidt in veel gevallen tot betaling. Door de inschakeling van Incassobureau RechtNet Advocaten beseft de debiteur meestal dat de crediteur er serieus werk van maakt. Mocht het bovengenoemde traject niet helpen, dan kunt u overgaan tot het juridische traject. Incassobureau adviseert en ondersteunt hun cliënten ook hierbij. De debiteur ontvangt dan allereerst een kennisgeving van rechtsvervolging, waarna een dagvaarding volgt. De incasso advocaten van RechtNet Advocaten kunnen alle procedures zelf voeren, ongeacht de hoogte van uw vordering. Er kan worden gedacht aan het dagvaarden van debiteur of het aanvragen van zijn faillissement. Ook voor incasso’s op buitenlandse debiteuren kunt u het incassobureau inschakelen.

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten