Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Verhoging griffierechten per 1 januari 2012

Op het moment dat er een procedure aanhangig wordt gemaakt bij de kantonrechter, dient de eiser griffierechten te betalen. Het griffierecht dient binnen vier weken te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de zaak niet inhoudelijk zal worden behandeld. De laatste tijd worden de griffierechten vaak verhoogd. Ook met ingang van het nieuwe jaar, te weten 1 januari 2012, zijn de griffierechten andermaal verhoogd. De griffierechten bij de kantonrechter bedragen op dit moment:

 Dagvaardingszaken
 en verzoekschriften
 Griffierecht
  r.p.
 Griffierecht
n.p.
 Griffierecht
on- en minvermogenden
 
Zaken met een vordering,
dan wel een verzoek van:
– onbepaalde waarde;
– ≤ € 500,- in hoofdsom
 € 109,00€ 73,00 € 73,00 
 
Zaken met een vordering,
dan wel een verzoek met
een beloop van meer dan
€ 500,- en niet meer dan
€ 12.500,- in hoofdsom
€ 437,00 € 207,00 € 73,00
 
Zaken met een vordering,
dan wel een verzoek met
een beloop van meer dan
€ 12.500,-
€ 873,00 € 437,00 € 73,00 

Aktes
 
€ 114,00
 
€ 114,00
 
n.v.t
 
Verzetschrift Wet Mulder
 
€ 109,00 
 
€ 73,00 
 
€ 73,00 

 

r.p. = rechtspersoon
n.p. = natuurlijk persoon (particulier)

 Ook op het moment dat een procedure aanhangig wordt gemaakt bij de civiele rechter, dient de eiser, alsmede de gedaagde, griffierechten te betalen. Ook deze griffierechten zijn met ingang van 1 januari 2012 verhoogd. De griffierechten bij de civiele rechter bedragen op dit moment:

 

Sector civiel:
Familie/handel/kort
geding/insolventies/
faillissementen
 Griffierecht
r.p.
 Griffierecht
n.p.
Griffierecht
on- en minvermogenden

Zaken van onbepaalde
waarde (tevens
conservatoir beslag)
€ 575,00€ 276,00 € 73,00

Zaken met betrekking tot 
een vordering met een
een beloop van meer
dan € 25.000,- en niet
meer dan € 100.000,-
in hoofdsom
€ 1.789,00€ 821,00€ 73,00

Zaken met betrekking
tot een vordering met
een beloop van meer dan
€ 100.000,-
€ 3.621,00€ 1.436,00€ 73,00

Aktes (o.a. depot
nalatenschappen, arbitrale
vonnissen, algemene
voorwaarden, non-failliet
€ 114,00€ 114,00n.v.t.

Apostille/legalisatie
€ 18,00€ 18,00n.v.t.

Inschrijving huwelijkse
voorwaarden of
voorwaarden van een
geregistreerd
partnerschap in het open-
baar huwelijksgoederen-
register
n.v.t.€ 171,00n.v.t

 

Bijkomend gevolg van de verhoging van de griffierechten is dat de drempel voor de burger nog hoger komt te liggen om de stap naar de rechter te maken. Vanuit de advocatuur bezien, valt dit alleen maar af te raden daar de rechtszekerheid, een essentieel grondbeginsel van het Nederlands recht, hiermee in het geding lijkt te komen. Vooralsnog lijkt deze ontwikkeling echter niet te stoppen.

M.L.A. van Hurne
jurist

Bron: Advocatenblad januari 2012

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten