Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

U moet op tijd klagen!

U moet op tijd klagen!

Incassobureau RechtNet Advocaten

Indien uw wederpartij een gebrekkige prestatie heeft verricht, klaag dan tijdig! Bij niet tijdig klagen kunt u zich hier niet meer op beroepen. Dit heeft de Hoge Raad op 8 februari 2014 nog eens bevestigd in drie uitspraken. Er dient te worden geklaagd “binnen een bekwame tijd.” De klachttermijn begint direct nadat het gebrek is ontdekt of u het gebrek redelijkerwijs had dienen te ontdekken. Het gevolg van niet tijdig klagen is het vervallen van uw recht daartoe. De klachttermijn is doorgaans veel korter dan die van verjaringstermijnen.

Heeft u een vraag bel dan met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 615 43 11 of vul het webformulier aan de rechterzijde van deze pagina in!

Niet deugdelijke prestatie

De algemene klachtplicht is geregeld in artikel 6: 89 Bw. Er wordt over het algemeen aangenomen dat er niet tijdig is geklaagd in het geval uw wederpartij niet de kans krijgt om de klacht te onderzoeken en eventueel herstellen. De beklaagde wordt zo beschermd tegen te late en daardoor moeilijk te betwisten klachten. De prestatie kan bestaan uit een levering van goederen maar ook geleverde diensten en/of bestuurdersaansprakelijkheid etc. De klachtplicht heeft zo een ruim bereik.

Termijn van klagen

Als u daadwerkelijk feitelijk bekend bent met een gebrek begint de termijn van klagen te lopen. Voldoende is dat u een “voldoende mate van zekerheid” heeft dat het gebrek de oorzaak is van uw schade. U dient te onderzoeken of er een gebrek is. In het bevestigende geval dient u dit aan ook aan uw wederpartij te melden. Soms is het noodzakelijk een deskudige in de arm te nemen om een gebrek vast te stellen. Het is dan verstandig om uw wederpartij bij dit onderzoek te betrekken. Of er tijdig is geklaagd is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Ook is van belang of uw wederpartij schade lijdt danwel nadeel ondervindt vanwege het lange tijdsverloop van het klagen. Wanneer er nadeel voor uw wederpartij is ontstaan, zal er sneller worden aangenomen dat er niet tijdig is geklaagd.

Termijn van klagen beduidend korter dan verjaringstermijn

De klacht dient goed te zijn onderbouwd en duidelijk te zijn. Ook al heeft het gebrek zich nog niet geuit. Uw wederpartij dient te begrijpen waar de klacht betrekking op heeft. Doet u dit niet vervalt uw recht om nog te mogen klagen. Uw vorderingsrecht vervalt zodoende. Aan de klachttermijn is over het algemeen een beduidend kortere termijn verbonden dan aan een verjaringstermijn. Het beroepen op een klacht leidt normaal gesproken tot veel discussie. Vele rechters dienen bij deze discussie rekening te houden met alle aspecten van het geval. Dit leidt tot rechtsongelijkhied omdat vele rechters de feiten van een zaak anders inkleden. Dit lijkt me niet goed te zijn voor de rechtszekerheid.  De Hoge Raad heeft nu om enige discussie te voorkomen de bewijslast dat er tijdig is geklaagd,  bij u neergelgd. Mijn advies is om deze reden: “klaag altijd zo snel mogelijk en doe dit schriftelijk met bewijs van  ontvangst”.

Ontvang vrijblijvend advies!

Onze advocaten zijn u graag van dienst. Vaak is de juridische bijstand kosteloos indien u in aanmerking komt voor een toevoeging. Neem voor een vrijblijvend advies direct contact op met 073 – 615 43 11 of info@rechtnet.nl

U kunt uw vragen ook stellen via ons online webformulier.

 

mr. C.A.M.H. Vink

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten