Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Wet Doorstroming Huurmarkt per 1 juli 2016

Doorstroming Huurmarkt

Op 9 februari 2016 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt 2015 aangenomen. Ook de Eerste Kamer heeft het voorstel inmiddels goedgekeurd. De wet Doorstroming Huurmarkt moet leiden tot een beter passend aanbod van huurwoningen in de sociale- en vrije huursector. De wet Doorstroming Huurmarkt omvat hiertoe twee belangrijke elementen. De diverse wijzigingen gaan in op 1 juli 2016.

1. Huursombenadering door de wet Doorstroming Huurmarkt

Het eerste belangrijke element van de wet Doorstroming Huurmarkt betreft de huursom benadering. De kern van de huursom benadering is dat de totale huurstijging bij een sociale verhuurder (bv. een woningcorporatie) aan een maximum wordt gebonden. Op deze manier zou er een betere verhouding ontstaan tussen de huurverhoging enerzijds en de marktwaarde / kwaliteit van de woning anderzijds. De totale huurstijging, inclusief de vrijkomende woningen, wordt gemaximeerd op de gemiddelde inflatie + 1%.

Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat op individueel niveau een jaarlijkse huurverhoging tot maximaal de gemiddelde inflatie + 2,5% mogelijk is. Dit maximum is ook van toepassing op particuliere verhuurders. Particuliere verhuurders zijn echter niet gebonden aan het maximum van de totale huurstijging.

Binnen deze huursombenadering zorgt de wet Doorstroming Huurmarkt ook voor stimulatie van de zogenaamde scheefwoners om door te stromen. Voor huurders met een inkomen boven de toewijzingsgrens van sociale huur geldt een jaarlijkse huurverhoging van maximaal de gemiddelde inflatie + 4%, met uitzondering van gepensioneerden en huishoudens van minimaal vier personen.

2. Nieuwe tijdelijke huurovereenkomsten door de wet Doorstroming Huurmarkt

Het tweede belangrijke element van de wet Doorstroming Huurmarkt zorgt voor een verruiming van de mogelijkheden om tijdelijke huurovereenkomst aan huurders aan te bieden.

Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek kent op dit moment alleen tijdelijke huurovereenkomsten met betrekking tot ouderen, gehandicapten en studenten. De wet Doorstroming Huurmarkt zal dit ten eerste uitbreiden met huurovereenkomsten voor promovendi en grote gezinnen. Ten tweede zal de wet Doorstroming Huurmarkt zorgen voor speciale vijfjarige huurovereenkomst voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar.

Ten derde zal er een speciale huurovereenkomst komen van maximaal twee jaar en maximaal vijf jaar voor onzelfstandige woonruimte. Deze overeenkomsten eindigen na de afgesproken termijn van rechtswege. Opzegging met inachtneming van de opzeggingsgronden is in deze gevallen dus niet meer nodig! De verwachting is daarom dat deze nieuwe huurovereenkomsten het aanbod van huurwoningen zal vergroten, omdat verhuurders gemakkelijker overgaan tot het aanbieden van onzelfstandige woonruimte.

RechtNet Advocaten

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht “Wet Doorstroming Huurmarkt van kracht op 1 juli 2016”? Neem dan vrijblijvend contact op met één van de ervaren huurrecht advocaten van RechtNet Advocaten. U kunt RechtNet Advocaten bereiken op telefoonnummer 073 – 6154311 of via het e-mailadres info@rechtnet.nl

mr. M.L.A. (Martijn) van Hurne

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten