Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Tijdelijke huurovereenkomst: wat moet u weten?

Tijdelijke huurovereenkomst

Op 22 april 2016 verscheen er een bericht over de wet Doorstroming Huurmarkt, welke op 1 juli 2016 in werking is getreden. Zoals hierin werd aangegeven, zijn er hiermee nieuwe mogelijkheden ontstaan voor een tijdelijke huurovereenkomst. In dit bericht zullen enkele belangrijke punten over deze nieuwe mogelijkheden onder de aandacht worden gebracht.

Looptijd

Sinds de inwerkingtreding van de wet Doorstroming Huurmarkt is het mogelijk om een zelfstandige woonruimte voor een periode van maximaal 2 jaar tijdelijk te verhuren. Voor onzelfstandige woonruimte is een tijdelijke verhuur van maximaal 5 jaar mogelijk. De tijdelijke huurovereenkomst eindigt aan het einde van de bepaalde termijn, zonder dat opzegging noodzakelijk is.

Daarbij komt dat een tijdelijke huurovereenkomst met eenzelfde huurder slechts éénmaal mogelijk is. Als er een tweede tijdelijke huurovereenkomst wordt gesloten, dan geldt deze huurovereenkomst voor onbepaalde tijd en geniet de huurder volledige huurbescherming.

Opzegging

De verhuurder moet de huurder schriftelijk informeren over het einde van de huurtermijn, uiterlijk één maand voor het verstrijken van de termijn, doch niet eerder dan drie maanden van tevoren. Let op: als de verhuurder nalaat om de huurder hierover te informeren, dan wordt de tijdelijke huurovereenkomst alsnog voor onbepaalde tijd verlengd en geniet de huurder volledige huurbescherming!

De huurder is niet gebonden aan de termijn van de tijdelijke huurovereenkomst. De huurder kan de tijdelijke huurovereenkomst voor het verstrijken van de bepaalde termijn opzeggen, tegen een voor de betaling van de huurprijs overeengekomen dag.

Huurprijs

De huurder kan de overeengekomen huurprijs laten toetsen door de Huurcommissie, tot uiterlijk zes maanden na afloop van de tijdelijke huurovereenkomst. De Huurcommissie zal de huurprijs hierbij toetsen op redelijkheid.

Uitzonderingen

Een belangrijk punt van aandacht is dat de nieuwe wetgeving alleen geldt voor huurovereenkomsten, die ná 1 juli 2016 zijn aangegaan. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid dat er nog een bijzondere / afwijkende regeling van toepassing is voor toegelaten instellingen (bv. Woningcorporaties). Scherpte bij het sluiten van een tijdelijke huurovereenkomst is dus vereist.

RechtNet Advocaten

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht “Tijdelijke huurovereenkomst: wat moet u weten?”, neem dan vrijblijvend contact op met één van de ervaren huurrecht advocaten van RechtNet Advocaten. U kunt RechtNet Advocaten bereiken op telefoonnummer 073 – 615 43 11 of via het e-mailadres info@rechtnet.nl

mr. M.L.A. (Martijn) van Hurne

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten