Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Conservatoir beslag: is er sprake van nieuw beleid?

conservatoir beslag

De voorzieningenrechter in Alkmaar heeft in haar uitspraak van 7 februari 2018 een verzoek om conservatoir beslag te mogen leggen, afgewezen. [1] Hierbij is als uitgangspunt genomen dat bij het toewijzen van dit verzoek meer dan voorheen terughoudendheid dient te worden toegepast. Wordt hiermee een inleiding gegeven naar een nieuw beleid?

 

De situatie

De discussie in deze zaak ziet toe op de verkoop van een woning. De koper van de woning kon de koopovereenkomst ontbinden, indien zij niet tijdig de financiering rond kreeg. Zij moest dan minimaal twee afwijzingen van financieringsaanvragen overleggen. Uiteindelijk heeft de koper de overeenkomst ook ontbonden en hierbij de afwijzingen overlegd.

De verkoper is echter van mening dat deze afwijzingen niet aan de eisen voldoen. De verkoper vordert daarom betaling van de contractuele boete van € 44.000,00 (10% van de koopsom). Dit bedrag wordt niet betaald, omdat de koper zich op het standpunt stelt dat er wel is voldaan aan de contractuele eisen met betrekking tot de financieringsaanvragen.

Op 5 februari 2018 heeft de Voorzieningenrechter een verzoek ontvangen van de verkoper om conservatoir beslag te mogen leggen op de woning van de koper.

 

Beoordeling van de voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter neemt bij de beoordeling als uitgangspunt dat er meer dan voorheen terughoudendheid moet worden toegepast. Dit wordt hem ingegeven door de toenemende kritiek in de media op de manier waarop in Nederland conservatoir beslag gelegd mag worden. In omringende landen is deze toets namelijk een stuk strenger (zie rechtsoverweging 3.1).

Ten eerste komt de Voorzieningenrechter tot het oordeel dat er discussie mogelijk is over de grondslag van de vordering. Er kan getwist worden over de afwijzingen van de financiering. De vordering is daarom niet ‘keihard’.

Ten tweede heeft de verkoper niet duidelijk kunnen maken dat het noodzakelijk is om conservatoire maatregelen te nemen. De koper heeft de vordering van de verkoper namelijk gemotiveerd betwist. Verdere argumenten worden niet naar voren gebracht door de verkoper.

Ten derde heeft de verkoper aangevoerd dat er vrees voor verduistering van de woning bestaat. Ook dit volgt de Voorzieningenrechter niet. De koper had de woning namelijk al te koop staan op het moment dat verkoper zijn woning ook te koop aanbood. Van het verduisteren van verhaalsmogelijkheden door de vordering van de verkoper kan daarom geen sprake zijn.

Ten vierde stelt de Voorzieningenrechter voorop dat het beslag op een woning vaak het minst belastend zal zijn. In dit geval heeft de koper haar woning te koop staan. Dit zal door het beslag niet meer op de gebruikelijke wijze mogelijk zijn. De koper zal daarom ernstig in haar belangen geschaad worden door het beslag.

Gelet op het voorgaande heeft de Voorzieningenrechter vier grondslagen om tot het oordeel te komen dat het verzoek om conservatoir beslag te mogen leggen, moet worden afgewezen. Samen zorgt dit in ieder geval voor afwijzing van het verzoek.

 

Beleid

RechtNet Advocaten heeft veel ervaring met het aanvragen van toestemming tot het leggen van conservatoir beslag. Tot op heden is hierbij nog niet de ontdekking gedaan dat de toetsing zwaarder aan het worden is. Wel worden de laatste jaren de formele eisen van het verzoekschrift en de inhoudelijke kenmerken van het verzoekschrift strenger gecontroleerd.

Dit staat los van de besproken zaak. In deze zaak is te veel juridische discussie mogelijk, waardoor het verzoek is afgewezen. Dit beleid is altijd al hetzelfde geweest. RechtNet Advocaten denkt daarom niet dat er sprake is van een verandering van het algemene beleid. De verkoper heeft gewoon te weinig argumenten naar voren gebracht. Ook de rechtbank zelf kan niet bevestigen dat er sprake is van een nieuw beleid.

 

Wilt u zelf conservatoir beslag leggen?

RechtNet Advocaten adviseert haar cliënten met een vordering van € 8.000,00 in de meeste gevallen om conservatoir beslag te leggen. Hiermee voorkom je namelijk dat verhaalsmogelijkheden in de loop van de procedure verdwijnen. Daarnaast kan aan de hand van de resultaten van het conservatoir beslag vaak ook geoordeeld worden of de procedure rendabel is. Ten slotte gaat een schuldenaar onder druk van het conservatoir beslag ook regelmatig over tot het treffen van een oplossing.

Voor vorderingen onder de € 8.000,00 kan het in sommige gevallen ook essentieel zijn om conservatoir beslag te leggen. Dit speelt met name een rol in situaties, waarin de schuldenaar al druk doende is met het verduisteren van verhaalsmogelijkheden of met het betalen van andere schuldeisers. In overleg is ook in deze gevallen conservatoir beslag mogelijk.

Indien u graag advies wil over het leggen van conservatoir beslag, neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met RechtNet Advocaten. In een eerste gratis advies van een half uur kunnen de meeste aspecten van het conservatoir beslag al besproken worden. U bent dan op de hoogte van de mogelijkheden en van uw kosten. Contact kunt u opnemen via telefoonnummer 073 – 615 43 11 of via de e-mail: info@rechtnet.nl

 

mr. M.L.A. (Martijn) van Hurne

 

[1] – Vzr. Alkmaar 07 februari 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:910.

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten