Alcoholslot van de baan?

Alcoholslot van de baan?

Het Gerechtshof in Den Haag heeft op 22/9/2014 in 3 strafzaken waarin het ging over over rijden onder invloed het OM niet ontvankelijk verklaard. De reden daartoe was dat het Centraal Bureau voor de Rijvaardigheid (=CBR) al een alcoholslot had opgelegd. Dit werd in strijd geacht met het ne bis in idem beginsel wat voorschrijft dat er niet tweemaal voor hetzelfde feit mag worden gestraft. Het CBR ziet het opleggen van een alcoholslotprogramma als een bestuursrechtelijke maatregel.

Alcoholslotprogramma toch een straf en geen bestuursrechtelijke maatregel?

Het Gerechtshof te Den Haag heeft bepaald dat het alcoholslotprogramma een zo ingrijpende maatregel is dat die toch moet worden gezien als het opleggen van een straf. En tweemaal straffen voor hetzelfde feit is niet toegestaan. U kunt op deze wijze dus eenvoudig uw ingevorderde rijbewijs terugvorderen. Het CBR heeft tegen deze uitspraken wel cassatie ingesteld. In afwachting van deze beslissing wordt er door het CBR nu tijdelijk geen alchoholslotprogramma’s meer opgelegd. Het CBR zal hoogstwaarschijnlijk afwachten wat de Hoge Raad in haar arresten bepaalt. Het is nog onduidelijk wat er dient te geschieden met de personen die een alcoholslotprogramma opgelegd hebben gekregen en hierdoor zijn gedupeerd. Wij wachten dit met grote nieuwsgierigheid af en brengen u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte door middel van een update.

Nadeelcompensatie als gevolg van het alcoholslotprogramma

Indien de Hoge Raad het arrest van het Gerechtshof in Den Haag bekrachtigd, kan er naar mijn mening worden gedacht aan nadeelcompensatie. Het CBR zal dan in dienen te staan voor de door haar veroorzaakte schade. Zo bedragen de kosten/schade voor het volgen van een alcoholslotprogramma alleen al 4 à 5 duizend euro. Eigenlijk alle beroepschauffeurs zijn daarnaast door deze maatregel hun baan kwijtgeraakt en in sommige gevallen hebben zij zelfs noodgedwongen hun huis moeten verkopen.

Alcoholslot definitief van de baan!

Minister Ard van de Steur heeft op 18/2/2016 een brief geschreven aan de Tweede Kamer dat het alcoholslotprogramma niet meer zal worden opgelegd. De rechter zal naar verwachting nu eerder én langer een ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen.

Vrijblijvend contact over het alcoholslotprogramma?

U kunt vrijblijvend bellen met vragen op nummer 073 615 43 11 of uw vraag mailen naar info@rechtnet.nl.

Tegen reeds opgelegde alcoholslotprogramma’s valt nu nog niets te doen totdat de Hoge Raad duidelijkheid verschaft!

mr. C.A.M.H. Vink.