Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Algemene voorwaarden laten opstellen ?

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden laten opstellen?

Algemene voorwaarden zijn standaardregels die u wilt laten gelden bij het sluiten van alle overeenkomsten. Deze voorwaarden kunnen u een hoop tijd geld en energie schelen. Bij elke nieuw gesloten overeenkomst hoeft u niet over al uw voorwaarden opnieuw te onderhandelen. In de algemene voorwaarden kan zowat alles wat in in uw voordeel is worden geregeld. Dit voorkomt later een hoop problemen indien er bijvoorbeeld een conflict ontstaat.

Er gelden 2 wettelijke basisvereisten

1-De voorwaarden mogen niet onredelijk bezwarend zijn. Er staat in de wet een zwarte en grijze lijst opgenomen met voorwaarden die bezwarend zijn. Indien daar sprake van is kunnen de bepalingen worden vernietigd of nietig zijn. Ze gelden dan niet.

2-De contractspartij dient een redelijke mogelijkheid te krijgen om kennis te kunnen nemen van de voorwaarden. Dit kan door de voorwaarden voorafgaand danwel uiterlijk tijdens het sluiten van de overeenkomst daadwerkelijk aan de  wederpartij te verschaffen. De contractspartij moet met de algemene voorwaarden hebben ingestemd.

Onze ervaren advocaten kunnen u exact op de hoogte brengen hoe u aan deze basisvereisten dient te voldoen!

Moet u algemene voorwaarden opstellen ?

Nee dit is geen verplichting. Toch wordt het sterk aangeraden om algemene voorwaarden op te stellen. Dit voorkomt bij conflicten achteraf een hoop tijd, geld en kosten. Zo kan er in uw algemene voorwaarden bijvoorbeeld een bevoegde rechter worden aangewezen. Deze is vrijwel altijd dicht bij u in de buurt gevestigd. Bij een procedure bent u en uw advocaat dan veel minder tijd en dus geld kwijt aan het voeren van de procedure. Dit terwijl uw contractspartij wel veel kosten dient te maken in verband met het verre reizen. Zo wordt het voeren van onterechte verweren tegengegaan. De voorwaarden die door ons worden opgesteld sluiten aan bij de feitelijke gang van zaken binnen uw bedrijf. Voorwaarden opstellen betreft hier altijd maatwerk.  Het hanteren van branchevoorwaarden voldoet in de meeste gevallen in zijn geheel niet!

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Wanneer u zaken doet met grote bedrijven zijn de twee wettelijke basisvereisten niet van toepassing omdat de wederpartij dan wordt geacht te beschikken over voldoende deskundigheid. Wel moeten de voorwaarden voldoen aan de algemene beginselen van redelijkheid en billijkheid.  Vaak hebben beide partijen zelf algemene voorwaarden. Het is dan de vraag welke voorwaarden van toepassing zijn. Wellicht kan het dan verstandig zijn om hier over te onderhandelen met de contractspartij.

Als u ondernemer bent in de detailhandel of in de horeca dan krijgt u te maken met zeer veel klanten, zodat het onmogelijk is om iedereeen van uw voorwaarden op de hoogte te brengen. U zult dan aan uw klanten in de winkel duidelijk moeten maken wat de voorwaarden inhouden en waar ze gelezen en/of opgevraagd kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een bordje met verwijzing.

Deponeren stukken

Willen uw voorwaarden van toepassing zijn, dienen deze ook gedeponeerd te worden. Dit kan bij het goedkoopste bij Kamer van Koophandel. Anderen kunnen uw voorwaarden aldaar opvragen. Het deponeren van uw voorwaarden heeft ook een bewijsfunctie. Door het deponeren kunt u aantonen dat u tussentijds niets in de tekst heeft veranderd.

Vrijblijvend advies?

Onze advocaten zijn u graag van dienst. Neem voor een vrijblijvend advies over het opstellen van voorwaarden direct contact op met 073 – 615 43 11 of mail naar info@rechtnet.nl

U kunt uw vraag ook stellen via het webformulier of een chatsessie aangaan als wij online zijn.

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten