Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Beslag laten leggen ?

Beslag laten leggen

Beslag laten leggen?

Heeft u de deze wens? Dan bent u bij RechtNet Advocaten aan het juiste adres. Zij kunnen beslag leggen op alle vermogensbestanddelen van uw wederpartij. Het betreft een zeer effectief incassomiddel. Ons kantoor is gespecialiseerd op het gebied van incasso. Wij kunnen conservatoir en/of executoriaal beslag laten leggen.

Heeft u een vraag bel dan vrijblijvend met één van onze ervaren incasso advocaten op nummer 073 615 43 11 of stel uw vraag via ons webformulier op de rechterzijde van deze pagina.

Conservatoir beslag laten leggen

Voor of tijdens een procedure kan er aan de voorzieningenrechter een verzoek worden gedaan om beslag te mogen leggen op de eigendommen van de debiteur. De rechter kan hiertoe verlof verlenen. Na een verkregen verlof, welke overigens alleen door een advocaat kan worden aangevraagd, zal ons kantoor de deurwaarder instrueren om gericht beslag te leggen. De kosten voor beslag laten leggen worden zoveel mogelijk aan de debiteur doorbelast. Normaal gesproken wordt uw vordering zo snel voldaan inclusief de beslagkosten. Het beslag komt meestal als een grote verrassing bij de wanbetaler en er gaat dan ook een grote druk vanuit.

Instellen hoofdprocedure

Na het leggen van beslag dient er op korte termijn een hoofdzaak te worden ingesteld, meestal een dagvaarding. Wordt de hoofdprocedure niet binnen die korte termijn gestart, komt het gelegde beslag te vervallen. Dit wordt door onze incassoadvocaten nauwgezet in de gaten gehouden, zodat dit niet misgaat. Een debiteur kan in de hoofdprocedure verweer voeren tegen uw vordering. Indien de debiteur gelijk krijgt komen de beslagen te vervallen en bent u schadeplichtig. Dit komt echter zelden voor omdat voorafgaand aan het beslag laten leggen een deugdelijke procesafweging wordt gemaakt. Indien uw wanbetaler wordt veroordeeld tot betaling gaat het conservatoire beslag over in een executoriaal beslag. De intentie het beslag laten leggen is vormen van zekerheid van betaling.

Verweren debiteur?

De debiteur kan verweer voeren in de bodemprocedure of direct een kort geding aanspannen waarin opheffing van de beslagen wordt gevorderd. Voor het louter voeren van verweer in de hoofdprocedure wordt veelal besloten als de beslagene geen last heeft van het beslag. Indien de debiteur wel veel hinder ondervindt van het beslag en hij nog tegoeden heeft die de debiteur kan aanwenden, wordt er een kort geding gevoerd of zal de wanbetaler de zaak met u pogen te regelen! Het laatste is veel voorkomend omdat de tegoeden van de wanbetaler zijn bevroren. De debiteur staat zo met de rug tegen de muur. De incassoadvocaten van RechtNet Advocaten kunnen u bij het gehele proces bijstaan.

Executoriaal beslag laten leggen

Het executoriaal beslag volgt logischerwijs na het behalen van een veroordelend vonnis. Als aan dat vonnis niet voldaan wordt, kan de deurwaarder niet vrijwillige maatregelen treffen ter betaling van uw openstaande posten. De gerechtsdeurwaarder zal eerst het nog wel het vonnis aan de wederpartij dienen te betekenen. Daarna kan de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op de eigendommen van debiteur en deze uitwinnen. Het geld wat hier uit wordt gegenereerd, strekt in mindering op uw vordering. Beslag laten leggen kan bijvoorbeeld op onroerend goed, inkomsten uit werk, bankrekeningen, uitkeringen, aandelen enzovoorts. De debiteur kan slechts op summiere wijze pogen de executie tegen te gaan middels het aanspannen van een executiegeschil. Dit schorst de executie eventueel. Mocht u hiermee gecofronteerd worden, staan onze ervaren advocaten u graag bij.

Gratis juridisch advies?

Onze deskundige incassoadvocaten zijn u graag van dienst. Neem voor vrijblijvend advies over het leggen van beslag direct contact op met 073 – 615 43 11

Of stel uw vraag online danwel mail deze naar info@rechtnet.nl

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten