Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Beslag op je bankrekening

 

Beslag op je bankrekening?

Indien er onterecht beslag op je bankrekening ligt, kunnen wij er voor zorgen dat het beslag er af dient te worden gehaald. Er kan conservatoir beslag op je bankrekening worden gelegd of executoriaal

Heeft u een vraag bel dan geheel vrijblijvend met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 615 43 11 of stel uw vraag via ons webformulier op de rechterzijde van deze pagina.

Wat is conservatoire beslaglegging op je bankrekening?

Dit houdt in dat er sprake is van beslag op je bankrekening zonder dat er door de schuldeiser reeds een vonnis tegen je is behaald. De schuldeiser kan met een verzoekschrift aan de voorzieningenrechter vragen om beslag te mogen leggen op bijvoorbeeld je banktegoeden. In het normale geval word je niet vooraf op de hoogte gebracht dat er een beslag op je bankrekening zal worden gelegd. De voorzieningenrechter verleent automatisch verlof tot het leggen van beslag. Het beslag zorgt dan ook bij velen voor een groot verrassingseffect.

Instellen eis in de hoofdzaak vereist

De voorzieningenrechter geeft nagenoeg altijd verlof tot het leggen van beslag onder de voorwaarde dat er een eis in de h0ofdzaak (normaal een dagvaarding) dient te worden ingesteld binnen twee weken na het gelegde beslag. Binnen voornoemde termijn moet de eis in hoofdzaak aan jou kenbaar worden gemaakt middels een door de deurwaarder betekend stuk, bij gebreke waarvan het gelegde beslag komt te vervallen. Dan is de eisende partij ook aansprakelijk voor eventuele schade. Dat is de beslaglegger overigens ook wanneer hij in de rechtzaak in het ongelijk wordt gesteld. Het beslag is dan achteraf onterecht gebeleken. Als de beslaglegger in de rechtzaak gelijk krijgt, wordt het conservatoire beslag omgezet in een executoriaal beslag. De bedoeling van het leggen van conservatoir beslag is het creëren van zekerheid van betaling. Indien je een bankgarantie kunt aanbieden aan de wederpartij voor het in het verlof genoemde toegestane beslagbedrag dient hij het beslag op te heffen.

Wat te doen tegen een beslag op je bankrekening?

Je kunt in de bodemprocedure verweer voeren en afwachten wat hier de uitkomst van is. Bij het niet tijdig opstarten van een procedure, vervalt het gelegde beslag van rechtswege. Als een procedure wel tijdig wordt begonnen en u geen problemen heeft met het gelegde beslag hoeft u niets te doen. Indien je in het gelijk wordt gesteld komt het gelegde beslag namelijk te vervallen. Wanneer je wel hinder ondervindt van het gelegde beslag kan er een kort geding tegen de beslaglegger worden gevoerd tot opheffing van het gelegde beslag.  De advocaten van RechtNet Advocaten kunnen zo’n kort geding voor u aanspannen. De voorzieningenrechter dient dan te worden overtuigd dat het gelegde beslag ten onrechte is gelegd.

Wat is executoriaal beslag?

Als een schuldeiser een vonnis op je haalt mag hij dit uitwinnen. Dit kan door het conservatoire beslag op je bankrekening over te laten gaan in een executoriaal beslag of door direct executoriaal beslag te leggen. De gerechtsdeurwaarder voert deze beslaglegging uit nadat het vonnis aan je betekend is en er geen betaling heeft plaatsgevonden. Indien je het niet eens bent met de executie van het vonnis, omdat je bijvoorbeeld in verzet bent gegaan of hoger beroep hebt ingesteld, kun je een executie kort geding opstarten. Het komt voor dat het doorzetten van de executie onredelijk is omdat de schuldeiser geen belang heeft bij het doorzetten van de executie. Ook als er sprake is dat het vonnis op een juridische of feitelijke misslag berust danwel indien de tenuitvoerlegging op grond van na dit vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk aan de zijde van de geëxecuteerde een noodtoestand zal doen ontstaan, waardoor een onverwijlde tenuitvoerlegging niet kan worden aanvaard, is dit een reden voor de voorzieningenrechter om de executie te weigeren. Dit heeft dan tot gevolg dat de executie van het vonnis niet mag worden doorgezet. Hierover kunnen de medewerkers van RechtNet Advocaten u uitgebreid informeren.

Vrijblijvend advies?

Is er beslag gelegd op je bankrekening en wil je hier iets tegen ondernemen. Onze incassoadvocaten zijn je graag van dienst. Neem voor een vrijblijvend advies over beslag op je bankrekening direct contact op met 073 – 615 43 11 of mail naar info@rechtnet.nl

Je kunt je vraag ook online stellen via ons webformulier of een chatsessie aangaan met één van onze ervaren advocaten.

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten