Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Beslaglegging

Beslaglegging

Beslaglegging?

In het civiel recht bestaat de mogelijkheid om beslag te leggen op de eigendommen van de wanbetaler. Dit kan in de vorm van een conservatoir beslag danwel een executoriaal beslag.

Heeft u een vraag bel dan geheel vrijblijvend met één van onze ervaren incasso advocaten op nummer 073 615 43 11 of stel uw vraag via ons webformulier op de rechterzijde van deze pagina.

Wat houdt conservatoire beslaglegging in?

De schuldeiser kan aan de rechter – voorafgaand aan een procedure of tijdens de procedure – verlof vragen om over te mogen gaan tot het leggen van beslag op de vermogensbestanddelen van de debiteur. Dit verlof dient te worden aangevraagd door middel van een verzoekschrift. Wij van RechtNet Advocaten kunnen zo’n verlof voor u aanvragen en tot beslaglegging overgaan. Als er geen beslag dient te worden gelegd onder een periodieke uitkering of op voorraaad, wordt de debiteur van tevoren niet op de hoogte gebracht over het te leggen beslag. U kunt hiermee uw debiteur dus verassen. Met beslaglegging kan zo een maximale druk op de wanbetaler worden gelegd.

Instellen hoofdzaak bij beslaglegging vereist

De rechter bepaalt bij het verlenen van verlof tot beslaglegging tevens een termijn voor het instellen van de hoofdzaak. Normaal gesproken is dit een dagvaarding. De termijn is meestal twee weken. Binnen die termijn moet de eis in hoofdzaak aan de debiteur benkend zijn gemaakt (=betekend), bij gebreke van verval van het beslag. Deze termijnen houden wij scherp voor u in de gaten. Als u ten onterecht beslag heeft laten leggen – hetgeen zelden wordt aangenomen – bent u aansprakelijk voor de schade die uw wederpartij heeft geleden. De bedoeling van het leggen van conservatoir beslag is het vormen van zekerheid van betaling. Dit voorafgaand aan een te voeren procedure of gedurende deze procedure.

Wat kan de debiteur doen?

Tegen een beslag kan vrij weinig worden gedaan. De debiteur dient voor de opheffing van een beslag een bankgarantie te verstrekken. Met andere zekerheden hoeft u niet in te stemmen. De bankgarantie dient overeen te komen met het bedrag waarvoor u beslag heeft mogen leggen. Als de debiteur onvoldoende saldo onder zich heeft kan hij ook geen kort geding tegen u opstarten om het beslag eraf te krijgen. Ook komt het regelematig voor dat er geen geld is om zich te stellen in de te voeren bodemprocedure. Zo komt uw vordering derhalve vast te staan en zal deze in zijn geheel moeten worden voldaan door uw wederpartij. Mocht debiteur wel een kort geding jegens u opstarten of verweer voeren tegen uw vordering in de bodemprocedure, kunnen onze ervaren incassoadvocaten u zeer goed van dienst zijn.

Uitleg executoriaal beslag

Als er een veroordelend vonnis is, mag u tot uitwinning hiervan overgaan. Er wordt dan gesproken over executoriaal beslag. De deurwaarder zal als eerste de uitspraak aan de wanbetaler betekenen. Daarna zal er tot beslaglegging worden overgegaan. De deurwaarder mag zo niet vrijwillige maatrgelen treffen om het vonnis uit te winnen. Alle vermogensbestanddelen van de debiteur worden omgezet in geld en strekken in mindering op het vonnis. Wanneer er een surplus aan gelden ontstaat, wordt dit aan de wanbetaler teruggegeven. Beslag kan bijvoorbeeld op (on-)roerende zaken, inkomsten, bankrekeningen, aandelen, roerende zaken etcetera. Tegen het executeren van zaken kan de debiteur slechts in zeer weinig gevallen succesvol verweer voeren. Dit dient te geschieden in een executie kort geding, waar veel kosten voor de debiteur aan verbonden zijn. Als u hiermee wordt geconfornteerd, staan wij u graag bij.

Vrijblijvend advies over beslaglegging?

Onze incassoadvocaten zijn u graag van dienst. Neem voor een vrijblijvend advies over het leggen van beslag direct contact op met 073 – 615 43 11 of info@rechtnet.nl

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten