Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Bestuursrecht advocaten

Bestuursrecht advocaten

Bestuursrecht advocaten?

Onze bestuursrecht advocaten zijn gespecialiseerd in zaken tegen overheden. In de Algemene Wet Bestuursrecht (AwB) is vastgelegd hoe de overheid besluiten moet nemen en waaraan deze besluiten moeten voldoen. Voorts zijn er procesregels in opgenomen. Over het algemeen treden de meeste conflicten op in de omgang met gemeenten en/of provincies.

Onze ervaren en gespecialiseerde bestuursrecht advocaten adviseren en procederen onder meer over (handhaving van) een bouwvergunning, milieuvergunning of een andere omgevingsvergunning op grond van de WABO en over bestemmingsplannen op grond van de Wro.

Heeft u een vraag bel dan vrijblijvend met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 615 43 11 of stel uw vraag via ons webformulier op de rechterzijde van deze pagina.

Voorlopige voorziening

Onze advocaten kunnen in spoedeisende zaken een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank. Dat kan noodzakelijk zijn als een besluit directe gevolgen heeft, zoals bijvoorbeeld bij een opgelegde last onder dwangsom of bestuursdwang en de intrekking van vergunningen. Een eenmaal verbeeurde dwangsom dient u namelijk te voldoen. Er valt hier dan niets meer tegen te doen. Reageer dan ook op tijd voordat het te laat is. De medewerkers van RechtNet Advocaten staan u graag bij om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de rechtbank of bij de Raad van State, afhankelijk van de aard van het geschil. Zij hebben al vele rechtzaken – zowel voor bedrijven als particulieren – zeer succesvol afgerond.

Rechtsgebieden bestuursrecht

De advocaten van RechtNet Advocaten geven u graag advies en staan u uiteraard ook graag bij in eventuele procedures in onder meer zaken over:
bestuursdwang / dwangsommen
WABO– omgevingsvergunningen
– bouwvergunningen
– milieuvergunningen
Omgevingsvergunning/Activiteitenbesluit
– bestemmingsplannen
illegale kamerverhuur/overlast wonen (Huisvestingswet)– overige ruimtelijke ordening
– planschade
– horeca exploitatievergunningen
– Wet BIBOB
– Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)
– schadevergoeding rechtmatige- en onrechtmatige overheidsdaad
– geschillen met de RDW

Gesprek met bestuursrecht advocaten!?

Onze ervaren advocaten zijn u graag van dienst. Neem bij een conflict met de overheid zoals bijvoorbeeld de gemeente direct contact op met 073 – 615 43 11 of info@rechtnet.nl. Onze bestuursrecht advocaten staan u graag bij!
U kunt uw vraag ook online stellen via het webformulier of ga een chatsessie aan met één van onze ervaren advocaten.

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten