Betwiste vorderingen

Betwiste vorderingen?

Vorderingen zijn aanspraken op iets waar u recht op heeft. Er wordt een eis ingesteld, anders verwoord gevorderd. Schuldeisers delen aan schuldenaren/debiteuren mee wat van hen wordt verwacht. Dat kan gaan over geld innen (=incasso), of een bepaald doen of laten. Er wordt een verplichting ingeroepen tegen een ander. Hieronder hebben we het over incasso. Wanneer er verweer wordt gevoerd tegen de incasso wordt er gesproken over betwiste vorderingen.

Bel met uw vraag geheel vrijblijvend met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 – 615 43 11 of stel uw vraag via ons webformulier aan de rechterzijde van deze pagina.

Openstaande vorderingen?

U kent het probleem wel: openstaande opeisbare vorderingen, facturen die niet betaald worden terwijl de betalingstermijn al geruime tijd is verstreken. Ze kunnen het leven van ondernemers en particulieren behoorlijk zuur maken. Te vaak leidt dit tot wanhoop bij schuldeisers, die te veel tijd moeten steken in aanmanen, dreigen met procedures etc, zonder dat duidelijk is of de vorderingen uiteindelijk betaald worden. Bovendien kan het in extreme gevallen leiden tot financiële problemen. In het andere geval zijn de betwiste vorderingen – voor het gevoel – niet hoog genoeg om daar een incassobureau voor in te schakelen en wordt daarom van verdere actie maar afgezien.

Incassoadvocaten die verweren direct weerleggen!

De redenen voor het niet betalen van betwiste vorderingen kunnen zeer divers zijn. Vaak worden er alleen maar verweren gevoerd tegen de door u ingestelde vorderingen om tijd te winnen, dan wel om in zijn geheel onder betalingsverplichtingen uit te komen. Indien u vorderingen op debiteuren heeft die betwist worden, is het bij deze vorderingen altijd verstandig om incassoadvocaten in te schakelen. Zij weten onterecht gevoerde verweren snel en daadkrachtig te weerleggen. Dit zorgt ervoor dat uw betwiste vorderingen sneller betaald worden. Ook uw betwiste vorderingen worden in beginsel altijd in behandeling genomen op basis van het No Win, No Fee-principe. Indien het regelrechte smoesjes betreft om uitstel van betaling te verkrijgen, zal de zaak normaliter op dit principe worden doorgezet. Er wordt derhalve niet snel aangenomen dat het betwiste vorderingen betreft. Aan de andere kant zou het kunnen zijn dat er wel terechte verweren tegen uw betwiste vorderingen worden gevoerd. De incasso advocaten kunnen uw positie omtrent uw betwiste vorderingen zeer goed verduidelijken. RechtNet Advocaten behandelt vorderingen die betwist worden op basis van een gebruikelijk uurtarief. Afwijkende prijsafspraken bij betwiste vorderingen zijn ook mogelijk en ontstaan in goed overleg.

Vrijblijvend advies bij betwiste vorderingen?

Onze incassoadvocaten zijn u graag van dienst. Neem voor vrijblijvend advies over betwistingen direct contact op met 073 – 615 43 11 of mail naar info@rechtnet.nl.

Tevens kunt u uw vraag stellen via het online webformulier of een chatsessie aangaan met één van onze ervaren advocaten.