Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Buitengerechtelijke incassokosten?

Buitengerechtelijke incassokosten

Buitengerechtelijke kosten?

Wanneer een schuldeiser incassokosten moet maken om een vordering betaald te krijgen, dan mag hij deze onder bepaalde voorwaarden in rekening brengen. Het gaat dan om de kosten die voorafgaand aan een gerechtelijke procedure worden gemaakt. Dit soort kosten, die we hier buitengerechtelijke incassokosten noemen, komen onder verschillende benamingen voor:

– administratiekosten;
– bureaukosten;
– aanmaankosten;
– incassokosten;
– buitengerechtelijke incassokosten.

Zowel het incassobureau, de deurwaarder, het advocatenkantoor, maar ook de schuldeiser zelf brengen deze incassokosten in rekening.

Voor vragen over buitengerechtelijke kosten kunt u vrijblijvend bellen met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 615 43 11 of stel uw vraag via ons webformulier aan de rechterzijde van deze pagina.

Hoogte buitengerechtelijke incassokosten

Soms is in de overeenkomst dan wel de algemene voorwaarden, de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten geregeld. De buitengerechtelijk incassokosten worden dan bijvoorbeeld gesteld op een vast bedrag of percentage. Ook al is in de overeenkomst dan wel de algemene voorwaarden niets geregeld over de hoogte van de incassokosten, dan kan de schuldeiser toch incassokosten in rekening brengen. In de wet staat namelijk dat de schuldeiser redelijke  incassokosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte in rekening mag brengen.

Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK)

Op 1 juli 2012 is de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK) in werking getreden. Deze wet bepaalt dat er incassokosten in rekening mogen worden gebracht op het moment dat facturen niet worden betaald. Op het moment dat uw debiteur een natuurlijk persoon, dan wel een consument is, bent u verplicht om minimaal één aanmaning te versturen. Deze aanmaning dient (1) de hoogte van de openstaande vordering(en), (2) een termijn van veertien dagen om alsnog over te gaan tot betaling en (3) de exacte hoogte van de BIK die de debiteur verschuldigd wordt op het moment dat er niet binnen deze termijn over wordt gegaan tot betaling, te bevatten.

Op uw verzoek kan RechtNet Advocaten u kosteloos een voorbeeld-aanmaning toezenden, alsmede een staffel voor het berekenen van de verschuldigde kosten. Deze aanmaning kunt u vervolgens nu en in de toekomst gebruiken voor het aanschrijven van uw debiteur. Hiermee komt u nooit meer voor verrassingen te staan!

BTW over incassokosten?

Over de incassokosten mag bij de debiteur alleen BTW in rekening worden gebracht indien de schuldeiser niet BTW-plichtig is. Wanneer de schuldeiser wel BTW-plichtig is kan de aan het incassobureau verschuldigde BTW worden verrekend. Bij de debiteur mag dan geen BTW in rekening worden gebracht. Wanneer voor de schuldeiser het lage BTW-tarief van 6% geldt zoals bij waterbedrijven, dan kan de schuldeiser de aan het incassobureau verschuldigde BTW eveneens verrekenen. Dus ook dan mag er bij de debiteur geen BTW over de  incassokosten berekend worden. Zie besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, artikel 2 lid 3.

Rente over incassokosten

Over de incassokosten mag geen rente worden berekend, tenzij dit in de overeenkomst of algemene voorwaarden expliciet is bedongen. Er mag dan rente in rekening worden gebracht vanaf de dag waarop de schuldeiser de  incassokosten daadwerkelijk heeft betaald.

Wanneer geen incassokosten toegestaan?

Indien een vordering onder de werkingssfeer valt van de Wet op het Consumentenkrediet mogen hier geen incassokosten over worden gevorderd. Zie de artikelen 41 WCGK en 34 WCK.

Vrijblijvend advies?

Onze incassoadvocaten zijn u graag van dienst. Neem voor een vrijblijvend advies direct contact op met telefoonnummer 073 – 615 43 11 of info@rechtnet.nl

Ook kunt u uw vragen online stellen via ons webformulier of een chatsessie met één van onze ervaren advocaten aangaan.

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten