Burenrechter

Wat is de Burenrechter?

Als u een geschil heeft met uw buren kunt u dit sinds kort via een bemiddelaar voorleggen aan de Burenrechter. Dit is mogelijk indien ondanks hulp van gespecialiseerde derden het geschil niet wordt beslecht.

Wat doet de Burenrechter?

De Burenrechter probeert een duurzame oplossing te vinden tussen de buren. Meestal wordt er een gesprek aangegaan tussen de buren in zijn/haar bijzijn. Mochten partijen er onderling niet uitkomen, dan kan de Burenrechter een oordeel vellen waar partijen aan gebonden zijn. Dit duurt ongeveer 3 maanden. Tegen het oordeel van de Burenrechter staat geen beroepsmogelijkheid open, tenzij partijen dit voorafgaand aan de procedure afspreken. Alleen in hoger beroep is het inschakelen van een advocaat een wettelijk vereiste. Het is echter wel verstandig om uw zelf juridisch te laten bijstaan tijdens het proces bij de Burenrechter. De Burenrechter is thans alleen nog maar te benaderen voor de rechtbank Midden Nederland en Oost-Brabant.

Procedureverloop

De Burenrechter kan vooralsnog alleen via een bemiddelaar worden opgestart, te weten een medewerker van buurtbemiddeling, woningbouwverenigingen, politie, het Juridisch Loket, rechtsbijstandverzekeraars, gemeenten en geregistreerde mediators. Daarnaast dienen beide buren – niet zijnde bedrijven – het te willen en dienen zij over e-mailadressen te beschikken.
Enkele dagen nadat de aanvraag is ingediend, laat de rechtbank weten of de zaak zich leent voor behandeling door de Burenrechter. In het bevestigende geval wordt er een datum en tijdstip bepaald. Nadere stukken kunnen door de Burenrechter nog worden opgevraagd.
Op de dag van behandeling komt de rechter de situatie ter plekke bekijken en zal zich verder informeren. Direct daarna zal er op neutrale grond een zitting plaatsvinden. De Burenrechter zal bekijken of een oplossing mogelijk is die voor beide partijen acceptabel is. Dit wordt dan schriftelijk vastgelegd. Komen partijen er niet uit dan laat de Burenrechter weten welke beslissing er genomen gaat worden. Als partijen zich hier niet vrijwillig aan houden, zal de Burenrechter een bindende uitspraak doen voor beide partijen.
De griffierechten voor de beide buren bedragen slechts € 38,50. De zaak kan uitsluitend worden behandeld indien beide buren het griffierecht hebben voldaan.

Vrijblijvend contact over de Burenrechter?

Heeft u last van een burenruzie en wordt uw zaak (mogelijk) voorgelegd aan de Burenrechter, neem dan vrijblijvend contact op RechtNet Advocaat Den Bosch. U kunt bellen op nummer 073 615 43 11 of uw vraag mailen naar info@rechtnet.nl.

mr. C.A.M.H. Vink.