Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Rechtsbijstandverzekering mag advocaatkosten niet limiteren!

advocaatkosten

Advocaatkosten beperken, mag dit?

Rechtsbijstandsverzekeraars zijn al geruime tijd in opspraak. Rechtsbijstandverzekeraar DAS trachtte bijvoorbeeld de vrije advocaatkeuze uit te kleden. Ditmaal is rechtsbijstandverzekeraar ARAG in opspraak.

Zij wilde de vergoeding voor (externe) advocaatkosten beperken, maar werd hiervoor op de vingers getikt door de Rechtbank Midden – Nederland. De meeste verzekeraars hebben hun polisvoorwaarden gewijzigd en hebben bedongen dat externe advocaten slechts een vergoeding krijgen van enkele duizenden euro’s voor hun werkzaamheden.

Weigering vergoeding externe advocaatkosten door ARAG!

ARAG Rechtsbijstand is door de Rechtbank Midden – Nederland bij uitspraak van 18 april 2018 veroordeeld om trouwe klanten – die al bijna 20 jaar verzekerd waren(!) – rechtshulp te bieden conform de polisvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomst. Ten onrechte weigerde zij gebruikelijke en normale (externe) advocaatkosten te vergoeden.

Advocaatkosten beperken bij uitbesteding zaak

Bij eiseres was een gynaecologische operatie uitgevoerd. Na deze behandeling kreeg eiseres klachten en heeft zij zich tot haar rechtsbijstandverzekeraar gewend. ARAG heeft de zaak van eiseres in behandeling genomen en overgedragen aan een externe advocaat. In de polisvoorwaarden is opgenomen dat ARAG de kosten van een externe advocaat vergoed en dat deze kostenvergoeding niet aan een limiet is gebonden, mits de kosten normale en gebruikelijke kosten betreffen.

Lastige klant?

Arag weigerde om meer dan de gebruikelijke advocaatkosten te vergoeden, omdat eiseres met iedere behandelaar van haar dossier in conflict zou komen, waardoor de kosten met betrekking tot de lopende gerechtelijke procedure de pan uit zouden rijzen. Kort gezegd werd eiseres door ARAG verweten een zeer lastige cliënte te zijn, waardoor extreme kosten zouden worden gemaakt.

Of toch een kritische klant!?

De Rechtbank Midden – Nederland oordeelde dat het feit dat eiseres inderdaad mogelijk een kritische cliënte betreft die zich intensief bezig houdt met de behandeling van haar zaak, maar dat dit onvoldoende grond is om daaraan consequenties te verbinden voor de verdere financiering van de rechtshulp. ARAG is dan ook gehouden om verdere advocaatkosten van eiseres te vergoeden. Deze uitspraak in conform de EU jurisprudentie die het limiteren van advocaatkosten niet toestaat.

Conflict met uw rechtsbijstandverzkeraar?

Heeft u vragen over uw rechtsbijstandverzekering of bent u in een geschil verwikkeld met uw rechtsbijstandverzekeraar? Wij voorzien u graag vrijblijvend van advies.

U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 073 -615 43 11 of via de e-mail: info@rechtnet.nl

mr. C.J.R. (Charlotte) Verhagen

1-ECLI:NL:RBMNE:2018: 1908

Kunt u een woning kopen via Whatsapp?

woning kopen via Whatsapp

Voor het sluiten van een rechtsgeldige koopovereenkomst van een woning gelden bijzondere eisen. Eén van deze eisen is het ‘schriftelijkheidsvereiste’. Is het mogelijk om via Whatsapp aan deze eis te voldoen? Met andere woorden: kunt u een woning kopen via Whatsapp? In een recente uitspraak geeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht antwoord.[1]

 

De eisen aan een koopovereenkomst van een woning

In artikel 7:2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is bepaald dat een koopovereenkomst van een woning schriftelijk moet zijn. Daarnaast moet de opgemaakte overeenkomst aan de koper ter hand worden gesteld. Vervolgens heeft de koper drie dagen de tijd om de koopovereenkomst te ontbinden. Behoudens een eventueel financieel voorbehoud of een andere ontbindingsgrond, is de koopovereenkomst hierna definitief.

 

De situatie

In dit geval heeft de koper in het najaar van 2017 een bezichtiging gehad van een woning. De verkoper heeft op 15 januari 2018 aangegeven de woning te willen verkopen voor een bedrag van € 649.000,-. Op 25 februari 2018 hebben partijen overeenstemming bereikt over de koopprijs. De verkoper heeft toen een conceptversie van de koopovereenkomst aan de koper gestuurd. De koper heeft de overeenkomst op enkele punten gewijzigd en vervolgens ondertekend aan de verkoper terug gestuurd.

Op 7 maart 2018 heeft de koper een WhatsApp-bericht gestuurd aan de verkoper: “Hallo, heb je de overeenkomst gelezen en getekend? Of heb je nog vragen?” De verkoper heeft hierop gereageerd: “Haha ongeduldige. Hij is gelezen en prima volgens wat we hebben besproken opgetekend. Morgen heb jij hem in bezit met onze handtekening.”

Op 9 maart 2018 heeft de verkoper gebeld met de koper en gezegd dat de koop toch niet doorgaat. De koper kan zich hierin niet vinden. Hij vindt dat er een perfecte overeenkomst tot stand is gekomen. Na een korte discussie heeft de koper beslag gelegd op de woning. Hierna is de koper tot dagvaarding overgegaan.

 

Woning kopen via Whatsapp: het oordeel van de Voorzieningenrechter

De Voorzieningenrechter is duidelijk. Een koopovereenkomst is een schriftelijke akte, waarvoor op grond van artikel 156, eerste lid Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) het voorschrift van ondertekening geldt.

Het WhatsApp-bericht maakt geen onderdeel uit van de overeenkomst en is ook geen ondertekening van deze overeenkomst. Het houdt hoogstens een toezegging tot ondertekening in. De Voorzieningenrechter is daarom van mening dat niet aan het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:2 BW is voldaan. U kunt dus geen woning kopen via Whatsapp. De koper kan geen nakoming van de koopovereenkomst vorderen. [2] De Voorzieningenrechter wijst de vorderingen van de koper af.

 

RechtNet Advocaten

In de praktijk ontstaat er met regelmaat discussie over de (ver)koop van een woning en de daarbij geldende eisen. Met name het schriftelijkheidsvereiste is van groot belang. RechtNet Advocaten kan u helpen bij het opstellen en controleren van uw koopovereenkomst. Ook kunnen zij nakoming van de koopovereenkomst vorderen of de koopovereenkomst voor u ontbinden.

Heeft u meer vragen over dit bericht ‘Kunt u een woning kopen via Whatsapp?’ of over de eisen voor het sluiten van een koopovereenkomst? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met RechtNet Advocaten. Het eerste advies (30 min.) is gratis! Onze advocaten kunnen u ook bijstaan in (gerechtelijke) geschillen hierover.

RechtNet Advocaten is te bereiken via telefoonnummer 073-6154311 of per e-mail via info@rechtnet.nl

mr. Martijn van Hurne

[1] – Vzr. Maastricht 19-04-2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:3816.

[2] – HR 9 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU7412.

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten