Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Concurrentiebeding

Incassobureau AdvocaatConcurrentiebeding

Het concurrentiebeding, ook wel non-concurrentiebeding genoemd, is een bepaling in uw overeenkomst waarin wordt geregeld dat u ten opzichte van uw wederpartij verplicht bent om niet tot concurrerende activiteiten te zullen overgaan. Dit om geen financieel nadeel te veroorzaken bij uw wederpartij. Deze bedingen komen regelmatig voor in koopovereenkomsten bij overnames van bedrijven alsmede in arbeidsovereenkomsten.

Heeft u een vraag bel dan geheel vrijblijvend met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 615 43 11 of stel uw vraag via ons webformulier op de rechterzijde van deze pagina.

Normale eisen voor een concurrentiebeding:

  • dient schriftelijk te zijn overeengekomen;
  • moet zijn aangegaan met een meerderjarige;
  • betrekking hebbend op gelijksoortige activiteiten;
  • bij welke concurrent u niet mag werken;
  • qua duur c.q. tijd en straal beperkt.

Soms is er een relatiebeding gekoppeld aan het beding waarin is bepaald dat u niet mag concurreren. U mag dan geen relaties van de wederpartij benaderen of hen van dienst zijn.

Contractuele boete

Over het algemeen is er een contractuele boete verbonden aan het beding. Wanneer het  beding wordt overschreden kan uw wederpartij tot invordering van het boetebeding overgaan.  Veelal is in het boetebeding een vast bedrag aan boete opgenomen. Als de wederpartij kan aantonen dat het beding is overschreden, kan de wederpartij de boete invorderen. Een rechter kan een gevorderde boete matigen  indien de billijkheid hiertoe noopt. Over het algemeen dient een rechter terughoudend te zijn met het matigen van boetes.

Hoe hard is een concurrentiebeding ?

Kan er te allen tijde een beroep worden gedaan op het beding tot niet concurreren?  Nee, het komt regelmatig voor dat een beding niet redelijk is. Hier kan sprake van zijn als de tijd dat u aan het geding gebonden bent te lang is of de geografische afstand te ver is. Dit zou er namelijk toe kunnen leiden dat u uw functie in zijn geheel niet meer zou kunnen uitoefenen. Als u in uw proeftijd al wordt ontslagen is het ook niet redelijk dat u gebonden bent aan het beding omdat u op dat moment nog vrijwel niets weet van het bedrijf waarvoor u heeft gewerkt. Wanneer u door uw werkgever wordt ontslagen omdat u niet capabel zou zijn, bent u tevens niet zo snel gebonden aan het beding. U bent dan namelijk geen echte concurrent. Eigenlijk zijn alle feiten en omstandigheden van uw geval van belang om te kunnen bepalen of u nu wel of niet bent gebonden aan het beding.

Mogelijke oplossingen

Indien u door uw wederpartij wordt gehouden aan het concurrentiebeding kunt u in overleg gaan met hem/haar. Misschien kunnen er minder vergaande afspraken met de wederpartij worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld een matiging van het beding naar een relatiebeding welke minder vergaand is.  Wanneer u nadere afspraken kunt maken met uw wederpartij is het verstandig om de afspraken op papier vast te leggen en deze door de wederpartij te laten ondertekenen.

Wanneer u er geen nadere afspraken kunnen worden gemaakt met uw werkgever kan hij/zij u in rechte betrekken. Het is evenwel ook mogelijk om zelf de stap naar de rechter te maken. Aan de rechter kunt u onder andere vragen om matiging van het beding alsmede de contractuele boete of om vernietiging van het beding. Wij kunnen u hier uitgebreid over informeren en staan u graag bij.

Gratis advies?

Neem contact op met één van onze ervaren arbeidsrechtadvocaten en laat u vrijblijvend informeren over of uw concurrentiebeding. Voor vragen bel met nummer 073 – 615 43 11.

Ook kunt u uw vragen online stellen via ons webformulier of een chatsessie met één van onze ervaren advocaten aangaan.

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten