Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Conservatoir beslag laten leggen ?

Incassobureau Advocaat

Conservatoir beslag laten leggen?

Conform het burgerlijk recht kan er beslag worden gelegd op alle eigendommen van debiteur. Daarbij kan worden gedacht aan conservatoir beslag laten leggen.

Heeft u een vraag bel dan geheel vrijblijvend met één van onze ervaren incasso advocaten op nummer 073 615 43 11 of stel uw vraag via ons webformulier op de rechterzijde van deze pagina.

Wat is conservatoir beslag laten leggen?

Voorafgaand aan een procedure of gedurende de procedure kan er een verzoek aan de bevoegde voorzieningenrechter worden gedaan om beslag te mogen leggen op de eigendommen van uw wederpartij. Na goedkeuring van de voorzieningenrechter mag hiertoe worden overgegaan. De incassoadvocaten van RechtNet Advocaten kunnen voor u conservatoir beslag laten leggen op bijvoorbeeld een uitkering, een bankrekening, een opdrachtgever van uw wederpartij, onroerend goed, in bezit zijnde aandelen, roerende zaken, auto’s enzovoorts. De wanbetaler wordt van het beslag niet vooraf in kennis gesteld. Dit is slechts anders indien u beslag wenst te laten leggen op de handelsvoorrraad of onder een periodieke uitkering van debiteur. Dan wordt de wederpartij eerst door de voorzieningenrechter gehoord op het verzoek tot het mogen leggen van beslag. Vaak komt het beslag dan ook onverwachts. Het beslag sorteert dan veel effect omdat alle tegoeden worden bevroren. Er wordt op deze wijze zekerheid van betaling gecreëerd.

Wat veelal na een gelegd conservatoir beslag geschied,  is dat de debiteur de zaak met u in der minne poogt te regelen omdat al zijn tegoeden zijn bevroren. Hij kan ook overgaan tot vrijwillige betaling. Dit om verdere problemen te voorkomen.

Instellen hoofdzaak bij conservatoir beslag laten leggen noodzakelijk

Wanneer een voorzieningenrechter het verzochte verlof verleend, zal hij een termijn bepalen voor het instellen van een eis. Dit geschied veelal per dagvaarding waarbij normaliter een termijn van twee weken wordt gegeven. Binnen de twee weken na beslaglegging dient dan de dagvaarding te worden uitgebracht omdat anders het beslag teniet gaat en u aansprakelijk bent voor geleden schade. De advocaten van RechtNet Advocaten stellen daarom eigenlijk altijd het beslagverlof en de dagvaarding tegelijk op, zodat dit niet mis kan gaan. Het is bovendien goedkoper omdat de deurwaarder minder vaak naar de debiteur toe hoeft. Wanneer u in uw eis in het gelijk wordt gesteld zal het conservatoire beslag overgaan in een executoriaal beslag. De vermogensbestanddelen mogen dan worden omgezet in geld en strekken in mindering op uw vordering. De bedoeling van het laten leggen van conservatoir beslag is het creëren van zekerheid van betaling voorafgaand aan een te voeren procedure of tijdens de procedure.

Verweer tegen conservatoir beslag

De wederpartij kan vrij weinig doen tegen een conservatoir gelegd beslag. Om het beslag eraf te krijgen kan de debiteur een bankgarantie aanbieden. Met andere zekerheden hoeft u in beginsel niet in te stemmen. De wederpartij kan ook een kort geding tegen u aanspannen en om opheffing van de gelegde beslagen verzoeken. Hier dient hij dan wel gegronde redenen voor te hebben. Deze zijn er veelal niet. De wanbetaler kan ook afwachten en in de bodemprocedure verweer voeren. Dit gebeurt als weinig druk van het conservatoire beslag uitgaat of als er te weinig geld is om een kostbaar kort geding op te starten. De incassoadvocaten van RechtNet Advocaten zijn specialisten in het voeren van verweer tegen de gevraagde opheffing van de gelegde conservatoire beslagen in kort geding. De rechter dient dan overtuigd te worden dat het gelegde beslag geheel terecht is gelegd.

Alvorens het overgaan tot conservatoir beslag laten leggen, is het verstandig om een verhaalsonderzoek te laten uitvoeren naar debiteur, indien u onbekend bent met verhaal. Er wordt dan in beeld gebracht waarop conservatoir beslaglegging mogelijk is. Ons kantoor rekent hiervoor vaste scherpe tarieven.

Gratis advies?

Onze incassoadvocaten zijn u graag van dienst. Neem voor een vrijblijvend advies over conservatoir beslag laten leggen direct contact op met 073 – 615 43 11 of info@rechtnet.nl

Of stel uw vraag online via het webformulier. U zult direct een deugdelijk antwoord krijgen van één van onze ervaren advocaten. Ook het aangaan van een chatsessie behoort tot de mogelijkheden.

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten