Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Hoe vraag ik een contactverbod aan!?

contactverbod

Aanvragen contactverbod

Vrijwel dagelijks verschijnen in de media berichten over mensen die worden lastiggevallen. Indien u zelf wordt lastiggevallen door een opdringerige ex-partner of een stalker, biedt een contactverbod wellicht uitkomst.
Een verbod kan onder andere worden aangevraagd indien er sprake is van:
-bedreiging;
-intimidatie;
-stalking.

Werking contactverbod

Indien een verbod wordt opgelegd, dan is het de belager niet toegestaan om contact op te nemen. Een contactverbod geldt zowel voor persoonlijke face-to-face contacten als voor telefonische contacten, sms, e-mail, en alle social media. Iedere vorm van contact is verboden.

Wanneer verbod vorderen?

Het is op elk moment mogelijk om een contactverbod te eisen, maar dit wordt niet zomaar opgelegd door de rechter. Er moet een goede reden voor zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat een persoon ongewild contact zoekt, bedreigingen uit of mensen op een andere manier lastigvalt. Daarbij is het belangrijk dat er getuigen zijn, die deze uitingen kunnen bevestigen, omdat zij de eis tot een contactverbod kracht bij kunnen zetten. Aangiften en meldingen bij de politie zijn eveneens nuttig om een contactverbod te kunnen laten opleggen.

Kort geding

Het aanvragen van een contactverbod kan via een kort geding procedure bij de rechtbank. Daarvoor is een advocaat verplicht. Tijdens een eerste gesprek maakt de advocaat een inschatting van de situatie en haalbaarheid van de procedure. Vervolgens kan deze procedure in gang worden gezet.

Strafrechtelijke procedure

Een tweede mogelijkheid om een contactverbod te eisen is door gebruik te maken van de strafrechtelijke procedure via de officier van justitie. Die kan de rechter vervolgens verzoeken om voorwaarden te stellen aan de verdachte. De rechter kan dan bepalen dat een gedeelte van de straf van de verdachte niet ten uitvoer wordt gelegd onder de voorwaarde dat de verdachte gedurende een bepaalde proeftijd niet bij het slachtoffer in de straat komt.

Dwangsom vorderen

Er is geen garantie dat de stalker zich aan het verbod houdt. Daarom wordt het verbod meestal gekoppeld aan een dwangsom, die bij overtreding opeisbaar is. Als de veroordeelde zich niet aan het verbod houdt, wordt via de advocaat een deurwaarder ingeschakeld. De deurwaarder heeft minstens twee getuigen nodig die hebben gezien dat de stalker het straatverbod heeft overtreden

Lijfsdwang

Mocht een dwangsom niet voldoende zijn, dan bestaat de mogelijkheid om lijfsdwang te vorderen. Dit betekent dat de belager door de politie in de cel wordt gezet bij overtreding van het contactverbod.
Zo’n verbod heeft bovendien vaak tot voordeel dat de politie sneller optreedt en over gaat tot aanhouding en vervolging van de belager, zodat mensen niet langer worden lastiggevallen.
Het contactverbod wordt meestal gegeven voor een periode van bijvoorbeeld 1 jaar.
Met een contactverbod wordt vaak ook een straatverbod gevorderd zodat de wederpartij niet in uw directe omgeving mag komen.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten