Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Contactverbod overtreden

Contractverbod

Als het contactverbod verbroken is

Is het door u eerder aangevraagde contactverbod overtreden door de gedaagde? Schakel dan de specialisten van RechtNet Advocaten in. Wij zorgen dat er passende stappen gezet worden, naar gelang het contactverbod. Is het verbod overtreden, terwijl deze is toegewezen in een kort geding? Dan moet er een dwangsom betaald worden. Lees verder voor meer informatie of schakel direct RechtNet Advocaten in via 073-6154311. Wij zetten alles op alles om uw recht te behalen nu het contactverbod is overtreden.

Meer informatie over het overtreden van een contactverbod

Een contactverbod houdt in dat de gedaagde verboden is persoonlijk, schriftelijk, telefonisch of anderszins contact op te nemen met de eiser. De rechter kan een contact- of straatverbod opleggen op laste van een dwangsom. In sommige gevallen zelfs op laste van lijfsdwang. In het geval van een dwangsom is de gedaagde, iedere keer dat hij het opgelegde verbod overtreedt, een geldboete verschuldigd. Is er voldoende aanleiding dat er aangenomen kan worden dat de dwangsom onvoldoende aanmoediging vormt tot naleving van het opgelegde verbod? Dan is overgaan tot lijfsdwang mogelijk. In dat geval zal bij het overtreden van het verbod de gedaagde worden ingesloten.

De sancties naar aanleiding van het overtreden op een rij

U kunt beroep doen op de volgende sancties:

  • Dwangsom
  • Sterke arm
  • Lijfsdwang

Kiest u voor een dwangsom? Dan moet de stalker bij elke overtreding een boete betalen. Ook dient u bij elke overtreding uw advocaat op de hoogte te stellen. Dan kan deze een deurwaarder inschakelen. Deze deurwaarder moet op zijn plaats tenminste twee getuigen hebben die gezien hebben dat de stalker het verbod heeft verbroken. De verklaringen van deze getuigen worden voorgelegd aan de rechter, waarna deze uitspraak doet.

Als na het overtreden de sterke arm of lijfsdwang volgt

Naast de dwangsom kunt u een machtiging ‘sterke arm’ krijgen. Hiermee kunt u, wanneer u lastig gevallen wordt, de stalker uit een bepaald gebied laten verwijderen. Is er voldoende aanleiding om lijfsdwang aan te vragen? Dan wordt de stalker, wanneer hij/zij in strijd handelt met het verbod, opgepakt en voor de duur van enkele dagen of weken gevangen gehouden. Schakel ons in voor advies en informatie over de verschillende opties.

Wij helpen u als het contactverbod overtreden is

Heeft uw stalker het opgelegde contactverbod verbroken? Wij informeren u graag over wat uw mogelijkheden nu zijn. Ook begeleiden wij u graag verder in het komende traject. U bereikt RechtNet Advocaten via telefoonnummer 073-6154311 of e-mailadres info@rechtnet.nl. Het is essentieel snel en correct te handelen als een contactverbod overtreden is.

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten