Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Contactverbod procedure

Contactverbod procedure

Wat is een contactverbod procedure?

Een contactverbod kan op elk moment geëist worden. Er zijn twee manieren waarop dit kan gebeuren. U kunt dit aanvragen via het strafrecht of het burgerlijk recht. Er zijn meerdere manieren om ervoor te zorgen er een verbod wordt opgelegd. Schakel de specialisten van RechtNet Advocaten in om u hierin te laten begeleiden en adviseren, zodat de procedure gestart kan worden. Wij hebben de kennis en expertise om ervoor te zorgen dat de gedaagde een contactverbod krijgt. U kunt RechtNet Advocaten bereiken door te bellen naar 073-6154311.

Wat houdt een contactverbod in?

Als de contactverbod procedure is gestart en deze gehonoreerd wordt, is het voor de gedaagde verboden om persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of op welke manier dan ook contact op te nemen met de eiser. Denk dan ook goed na over de gevolgen als u de procedure start. Weet u niet wat u moet doen? Dan kunt u altijd advies vragen aan RechtNet Advocaten. Zo kunnen we samen bepalen of het wijs is om een procedure te starten in uw situatie.

Contactverbod via een kort geding

Het is mogelijk om via een kort geding een contactverbod te eisen. Het kan voorkomen dat aan het verbod een dwangsom gekoppeld wordt die bij overtreding opeisbaar is. Is het verbod gehonoreerd en houdt de veroordeelde zich niet aan het verbod? Dan kan via de advocaat een deurwaarder ingeschakeld worden. Er zijn echter wel minstens twee getuigen nodig die verklaren dat het verbod overtreden is. Als dit gebeurd is, is het mogelijk voor de deurwaarder om de dwangsom te vorderen.

Procedure via het strafrecht

Als u kiest voor de procedure via het strafrecht, gaat de eis van het verbod via de officier van justitie. Deze kan de rechter verzoeken om voorwaarden te stellen aan de gedaagde. Door een “bijzondere voorwaarde” kan de gedaagde opgelegd worden om gedurende een proeftijd niet bij de eiser in de straat te komen.

Contact over een contactverbod procedure

Wilt u een verbod laten opleggen, maar wilt u voordat u hiertoe overgaat eerst meer weten over de vervolgstappen? Laat u dan adviseren en begeleiden door de specialisten van RechtNet Advocaten. Wij hebben de kennis en kunde in huis om u optimaal te helpen en uw gelijk te behalen. U kunt ons telefonisch bereiken op 073-6154311 of stuur een mail naar info@rechtnet.nl. Wij helpen u met uw contactverbod procedure.

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten