Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Dwangsom en bestuursdwang

Incassobureau Advocaat

Dwangsom en bestuursdwang: In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is bepaald dat overheden een last onder dwangsom en bestuursdwang kunnen opleggen. Daarmee kan de naleving van regelgeving worden afgedwongen.

Als u dit overkomt is het verstandig om daarmee naar een advocaat te gaan. Tegen opgelegde dwangsommen dient u tijdig te reageren omdat hier anders niets meer tegen valt te doen. Hetzelfde geldt voor bestuursdwang. In het bestuursrecht gelden hele korten termijnen waarbinnen u bezwaar kunt aantekenen. Als er termijnen zijn verstreken, is er vaak niets meer aan u zaak te doen.

Heeft u een vraag bel dan geheel vrijblijvend met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 615 43 11 of stel uw vraag via ons webformulier op de rechterzijde van deze pagina.

Eisen aan dwangsom en bestuursdwang

Volgens vaste jurisprudentie moet bij de handhaving van de wet vanwege de verstrekkende gevolgen de last tot het opleggen van een dwangsom, maar ook die van bestuursdwang, duidelijk en concreet dient te zijn. Degene tot wie de last is gericht, moet niet in het duister hoeven te tasten over hetgeen moet worden gedaan of nagelaten om het verbeuren van een dwangsom dan wel het toepassen van bestuursdwang te voorkomen. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van 13 november 2002 in zaaknummer 200202646/1.

Spoedeisendheid

Onze bestuursrecht advocaten kunnen in dit soort spoedeisende zaken direct de benodigde juridische maatregelen nemen om het verbeuren van een dwangsom of het toepassen van bestuursdwang te voorkomen. Dat kan door het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank of bij de Raad van State, afhankelijk van de aard van het geschil.Onze bestuursrechtadvocaten hebben hiermee jarenlange ervaring en zij zeer deskundig. Zij hebben vele malen geprocedeerd tot aan de Raad van State aan toe en dat bovendien ook nog eens zeer succesvol.

Vrijblijvend advies over dwangsom en bestuursdwang?

Onze bestuursrechtadvocaten zijn u graag van dienst. Neem voor een vrijblijvend advies direct contact op met 073 – 615 43 11 of info@rechtnet.nl. Onze bestuursrecht advocaten staan u graag bij!

Ook kunt u uw vragen online stellen via ons webformulier of een chatsessie met één van onze ervaren advocaten aangaan.

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten