Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Handelsnaam

Handelsnaam
Met een handelsnaam onderscheidt een onderneming zich van zijn concurrenten. Hierdoor is de onderneming vindbaar en herkenbaar. Deze naam staat voor een bepaalde kwaliteit en hiermee bouwt u een reputatie op. Uw bedrijfsnaam is waardevol en u heeft veel geïnvesteerd in het opbouwen van een goede naam. Het is daarom van groot belang uw handelsnaam zo goed mogelijk te beschermen.

Recht op handelsnaam

Om het recht op een handelsnaam te verkrijgen, hoeft deze niet geregistreerd te zijn. Het recht ontstaat vanzelf door het gebruik. Er wordt vaak gedacht dat inschrijving bij de Kamer van Koophandel een vereiste is voor bescherming. Dat is echter niet het geval. Inschrijving is geen voorwaarde en zeker geen garantie op bescherming van uw handelsnaam. Wel is inschrijving in het Handelsregister een verplichting vanuit de Handelsregisterwet, een wet waarin de bescherming niet wordt geregeld. Het gebruik van de naam kan worden aangetoond door bijvoorbeeld de vermelding op facturen, briefpapier, in advertenties. Enkel de inschrijving bij de Kamer van Koophandel is hiervoor onvoldoende.

Conflicterende handelsnaam

Het handelsnaamrecht beschermt u tegen jongere handelsnamen die gelijk zijn of sterk die van uw onderneming lijken en er daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek. Of er verwarring kan ontstaan is afhankelijk van allerlei omstandigheden, bijvoorbeeld de regio waar u gevestigd bent of het soort producten of diensten die u aanbiedt. Wanneer de rechter oordeelt dat er sprake is van kans op verwarring, kan de rechter de jongste handelsnaam verbieden, dwingen de naam te wijzigen of schadevergoeding toekennen.

Domeinnaam

Als een domeinnaam wordt gebruikt om goederen of diensten aan te bieden, wordt de domeinnaam gezien als handelsnaam. In dat geval geldt voor de domeinnaam hetzelfde ten aanzien van de bescherming en mogelijkheden om op treden tegen conflicterende namen.

Merkenrecht

Met het handelsnaamrecht kan niet worden opgetreden tegen merken die overeenstemmen met een handelsnaam. Daarom is het verstandig om te onderzoeken of een handelsnaam ook als merknaam kan worden beschermd. Uw logo is sowieso geen handelsnaam en zou ook via het merkenrecht beschermd kunnen worden.

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten