Waar bent u naar op zoek?

RechtNet Advocaten

Blog

Incasso advocaat versus deurwaarder

Het voordeel van het inschakelen van een incasso advocaat als incassobureau boven een incasso deurwaarder is dat de incasso advocaat de zaak van A tot en met Z kan verzorgen, dit ongeacht de hoogte van het te vorderen bedrag. In Nederland heeft de wetgever het procesmonopolie toebedacht aan advocaten. Alleen advocaten (ook de incasso advocaat) mogen nieuwe zaken aanbrengen bij de rechtbank wanneer het belangen betreft van € 5.000,00 of meer dan wel wanneer het verzoekschriftprocedures betreft.

Voorkom dubbele kosten

Wanneer de klant van de incasso deurwaarder derhalve rechtsmaatregelen wenst te nemen voor grotere belangen, dient de incasso deurwaarder alsnog een incasso advocaat in te schakelen. Dit met alle mogelijke complicaties ten gevolge. Het werkt niet alleen vertragend omdat de incasso advocaat zich in uw zaak zal moeten inlezen, maar ook kostbaarder. Er zijn namelijk twee partijen die aan het innen van uw vordering verdienen, te weten de incasso advocaat en incasso deurwaarder.

Snelheid is geboden

Uit onderzoek is gebleken dat wanneer een vordering niet binnen één jaar wordt geïnd, de verhaalbaarheid hiervan met veertig procent afneemt. Snelheid van handelen is derhalve geboden. Een incasso advocaat kan sneller werken dan een incasso deurwaarder daar zij alle rechtsmiddelen kan inzetten om een vordering voldaan te krijgen. Zo kan worden gedacht aan het aanvragen van een faillissement of het leggen van beslagen voordat er een vonnis is behaald.

Verweren weerleggen

De opleiding van een incasso advocaat is compleet anders dan die van de incasso deurwaarder. Een incasso advocaat heeft een universitaire opleiding genoten terwijl de incasso deurwaarder een HBO-opleiding heeft gevolgd. De opleiding voor deurwaarder is voornamelijk gericht op de formele kant van de wetgeving. De opleiding voor advocaat is niet alleen gericht op de formele kant van de wetgeving maar ook de materiële kant. Meestal zien verweren toe op de materiële kant van de wetgeving en kan de incasso advocaat met zijn betere opleiding deze verweren beter en sneller weerleggen omdat hij daar opleiding voor heeft genoten en een incasso deurwaarder niet.