Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Onderhuur in uw woning

Onderhuur

Mag onderhuur in uw woning?

Onderhuur mag alleen in het geval een verhuurder hier mee instemt. Onderhuur mag ook in het geval er slechts een gedeelte van de woning wordt verhuurd aan de onderhuurder en u nog steeds uw hoofdverblijf heeft in de woning.

Wie geniet er een huurbescherming?

Of u als onderhuurder recht heeft op huurbescherming is afhankelijk van de vraag of u de gehele woning huurt dan wel een klein gedeelte daarvan.

U huurt de gehele woning!

U geniet huurbescherming en mag in de woning blijven ook al eindigt de hoofdhuur. U dient de verhuurder wel schriftelijk (aangetekend schrijven geniet de voorkeur) laten weten dat u de onderhuurovereenkomst doorzet en of de verhuurder hier mee kan instemmen. Indien de verhuurder het hier mee oneens is, dient hij een procedure op te starten bij de kantonrechter binnen 6 maanden. De verhuurder zal moeten kunnen aantonen dat u de huur niet zult kunnen betalen, of de onderhuurovereenkomst slechts tot stand is gekomen om u hoofdhuurder te laten worden, of er geen huisvestingsvergunning is voor de woning dan wel er de onderhuurovereenkomst niet redelijk is. Als aan één van deze vereisten is voldaan, zal de kantonrechter de overeenkomst ontbinden.

U huurt een klein gedeelte van een woning

Onderhuur van een kamer mag alleen met toestemming van de verhuurder. Indien de hoofdhuurder de huur opzegt of hij/zij gaat dood, bestaat er geen recht om de overeenkomst tot huur over te nemen. Dit heeft tot gevolg dat u de woning dient te verlaten. U heeft niet dezelfde rechten als een medehuurder.

Gevolgen illegale woningverhuur

Als de huurder handelt in strijd met de overeenkomst tot huur, kan de verhuurder de huurder hier op aanspreken wegens contractbreuk en kan ontbinding van de overeenkomst vorderen met eventuele schadevergoeding.

Neem vrijblijvend contact op met RechtNet Advocaten voor meer informatie

Heeft u vragen als verhuurder of huurder over onderhuur neem geheel vrijblijvend contact op met onze ervaren huurrecht-advocaten. Bel 073 615 43 11 of mail direct uw vraag naar info@rechtnet.nl Wij geven u raad en daad. En om het nog gemakkelijker voor u te maken is het eerste gesprek met een ervaren advocaat geheel gratis!

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten