Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Met onslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang, dus zonder tussenkomst van een rechter, zonder ontslagvergunning van het UWV en zonder opzegtermijn.

Heeft u een vraag bel dan vrijblijvend met één van onze ervaren incasso advocaten op nummer 073 615 43 11 of stel uw vraag via ons webformulier op de rechterzijde van deze pagina.

Dringende reden nodig bij ontslag op staande voet

Het ontslag op staande voet is eigenlijk een opzegging op grond van een dringende reden. De werkgever zal een dringende reden moeten hebben om de arbeidsovereenkomst direct te beëindigen en te stoppen met het betalen van loon. Aangezien het ontslag grote gevolgen heeft voor de werknemer is dit aan strenge regels gebonden. Ontslag op staande voet is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk (bijvoorbeeld fraude, diefstal of werkweigering). Uiteraard dient de werkgever dit te bewijzen. Kan hij niet aan de bewijslast voldoen, komt dit voor zijn rekening en risico.

Bevestiging ontslag op staande voet

De werkgever moet de reden van het “onverwijld” (direct) eindigen van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer mededelen. De werkgever zal kort nadat het voorval heeft plaatsgevonden de beslissing moeten nemen om de werknemer op staande voet te ontslaan. Als dit te lang duurt is er geen sprake meer van een dringende reden. Vervolgens zal deze dringende reden van het ontslag op staande voet aan de werknemer kenbaar gemaakt moeten worden. Vergeet de werkgever dit dan is het ontslag op staande voet vernietigbaar. De werknemer heeft het recht om te weten waarom hij wordt ontslagen. De reden voor het ontslag zal duidelijk en goed geformuleerd moeten worden. Dit zal uiteindelijk het uitgangspunt zijn waaraan de rechter toetst als het tot een procedure komt. Let wel als het ontslag wordt vernietigd, zal de werkgever alsnog het loon moeten betalen.

Juridisch advies werkgever

De werkgever mag zijn beslissing om een werknemer direct te ontslaan wel een korte tijd(maximaal 2-3 dagen) uitstellen om overleg te voeren met zijn juridisch adviseur. De werknemer kan dan in de tussentijd worden geschorst of op non actief worden gezet. De werkgever doet er verstandig aan om een dergelijk juridisch advies in te winnen. De regels voor het directe ontslag zijn zoals gezegd streng en het hangt van alle omstandigheden van het geval af of het ontslag al dan niet terecht is gegeven. Zo kan het zijn dat de ene werknemer die zaken heeft gestolen van zijn werkgever wel mag worden ontslagen, maar een andere werknemer niet. Vanzelfsprekend hebben de advocaten van RechtNet Advocaten voldoende ervaring om u van het juiste advies te voorzien. Bovendien kunnen zij voor u de brief opstellen waarin het ontslag aan de werknemer wordt medegedeeld. In dat geval bent u er zeker van dat de reden voor ontslag goed geformuleerd is.

Juridisch advies werknemer

Voor een werknemer is het advies om altijd en direct protest aan te tekenen tegen het gegeven ontslag en juridische bijstand te zoeken. Het ontslag heeft voor een werknemer grote gevolgen. De werknemer is direct zijn baan en inkomsten kwijt. Daarnaast kan het UWV een onderzoek instellen of de werknemer schuld heeft aan het ontslag en kan de uitkering weigeren. De arbeidsrechtadvocaten van RechtNet Advocaten kunnen u met advies en in een procedure bijstaan om het ontslag ongedaan te maken.

Vrijblijvend arbeidsrecht advies?

Onze arbeidsrecht advocaten zijn u graag van dienst. Neem voor een vrijblijvend advies bij een arbeidsconflict direct contact op met 073 – 615 43 11 of info@rechtnet.nl.

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten