Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Ontslagvergoeding

Ontslagvergoeding

Ontslagvergoeding

Een ontslagvergoeding, oftewel gouden handdruk genoemd, is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer betaalt ter compensatie van de inkomsten die wegvallen als gevolg van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Meestal gebeurt dat aan de hand van de kantonrechtersformule.

Voor verdere informatie bel vrijblijvend met nummer 073 615 43 11 of stel uw vraag via het webformulier aan de rechterzijde van deze pagina.

De kantonrechtersformule

Het aantal gewogen dienstjaren, de beloning per maand en de correctiefactor geven de uitkomst van de kantonrechtersformule. A * B * C geeft de hoogte van de vergoeding. A staat voor het aantal gewogen dienstjaren. B staat voor het maandelijk brutoloon en C voor de correctiefactor. Normaal is deze 1. Indien er echter een verwijt kan worden gemaakt aan de werkgever kan deze oplopen.

Gewogen dienstjaren en ontslagvergoeding

Elk dienstjaar van een werknemer jonger dan vijfendertig jaar telt een half keer mee. Jaren gewerkt tussen de vijfendertig en vijfenveertig jaar oud tellen één keer mee. Jaren tussen de vijfenveertig en vijfenvijftig jaar oud tellen anderhalf keer mee. Dienstjaren na het vijfenvijftigste levensjaar van de werknemer tellen twee keer mee. De vergoeding is dus relatief hoger als men op oudere leeftijd wordt ontslagen.

Beloning en ontslagvergoeding

De beloning omvat vaste bruto maandsalaris, de 13e maand, structureel overwerk, vakantiegeld, structurele winstdeling en vaste ploegen toeslag. Daarbuiten vallen over het algemeen het werkgeversdeel pensioenpremie, werkgeversbijdrage in de ziektekostenverzekering, auto van de zaak, onkostenvergoeding, niet-structurele winstdeling en tantième. Hoe hoger de beloning, hoe hoger de uitkomst van de kantonrechtersformule en de ontslagvergoeding.

Correctiefactor

De Correctiefactor is de variabele factor, waarmee de kantonrechter uitdrukt of rekening moet worden gehouden met bijzondere omstandigheden die leiden tot een hogere of lagere uitkomst. De correctiefactor 1 geldt als sprake is van een ‘neutrale’of ‘kleurloze’ ontbinding. Correctiefactor 0,5 of 0 geldt als de kantonrechter de werknemer verwijtbaar stelt aan het ontslag. De vergoeding halveert of wordt zelfs 0. Als sprake is van verwijtbaarheid of nalatigheid van de werkgever zal de correctiefactor 1,5 of 2 worden. De vergoeding wordt anderhalf of twee keer zo hoog. Hoe meer een werkgever te verwijten valt hoe hoger de vergoeding die werkgever moet betalen. Er is een extreem geval bekend waarbij de correctiefactor 10 bedroeg.

Laat uw vergoeding bij ontslag vrijblijvend berekenen

Onze arbeidsrechtadvocaten zijn gespecialiseerd in ontslagrecht. Wij adviseren u graag en vrijblijvend over de hoogte van uw ontslagvergoeding en staan u graag bij inde vaststelling van de meest optimale ontslagvergoeding.

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten