Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Opheffen van het beslag

Opheffen van het beslag

Opheffen van het beslag

Als er conservatoir beslag is gelegd, wilt u daar vanzelfsprekend zo snel mogelijk onderuit. Het opheffen van het beslag kan op twee manieren. U kunt de wederpartij voldoende zekerheid bieden of de zaak voorleggen aan de voorzieningrechter. Er dient dan een kort geding te worden opgestart. Het beslag kan ook van rechtswege vervallen als uw schuldeiser niet tijdig een eis in de hoofdzaak instelt (=procedeert).

Verval van het beslag van rechtswege

De voorzieningenrechter die oordeelt over het ingediende beslagverlof en deze goedkeurt, geeft altijd een korte termijn af waarbinnen er geprocedeerd dient te worden. De termijn die door de rechter wordt afgegeven bedraagt normaliter veertien dagen. Indien er niet tijdig wordt geprocedeerd, komen de beslagen automatisch te vervallen.

Opheffen van het beslag door voeren kort geding of zekerheid stellen

Hieronder leg ik de twee wijzen uit waarop het beslag opgeheven kan worden: via een gerechtelijke weg procedure of door middel van het aanbieden van voldoende zekerheid.

Kort geding entameren
U kunt in kort geding de opheffing verzoeken van het onder u gelegde beslag. De voorzieningenrechter zal uw zaak dan beoordelen en sowieso binnen twee weken een uitspraak doen, maar meestal al veel eerder als de situatie daar naar noopt. U krijgt dus snel een beslissing. Daarvoor is geen langlopende procedure nodig. De beslissing die de rechter neemt is een voorlopige voorziening en dus geen definitieve beslissing. Over de uiteindelijke vordering die tegen u is ingesteld, zal een andere rechter in de bodemprocedure oordelen. U heeft in kort geding de bewijslast om aannemelijk te maken dat de vordering waarvoor beslag onder u is gelegd, niet juist is. Of dat het beslag niet in verhouding staat tot de vordering. U dient summierlijk de opheffingsgronden aan te tonen. Deze bewijslast is lichter dan in een normale procedure. De voorzieningenrechter zal in een kort geding het aangeboden bewijs beoordelen en een juiste belangenafweging maken.

Zekerheid stellen 
Als u aan uw wederpartij voldoende zekerheid biedt kan de voorzieningenrechter niet anders dan overgaan tot opheffen van het beslag. Met het aanbieden van voldoende zekerheid wordt bedoeld het verstrekken van een bankgarantie. Zelfs is het geval u failliet gaat kan de bankgarantie worden uitgewonnen. In voorkomende gevallen wordt ook ingestemd met het parkeren van voldoende saldo op een derdengeldrekening van de advocaat. Dit is per geval anders.

Vrijblijvend advies over het opheffen van het beslag?

Neem vrijblijvend contact op met de ervaren advocaten van RechtNet Advocaten over het opheffen van het beslag. Zij helpen u verder! Bel met nummer 073 – 615 43 11 of stel uw vragen via ons online webformulier.

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten