Opleggen alcoholslot en straf definitief verboden!

Opleggen alcoholslot en straf definitief verboden?

De Hoge Raad heeft op 3 maart 2015 in haar uitspraak ECLI: HR 2015, 434 (zaaknummer 14/04940) het arrest van Het Gerechtshof in Den Haag op 22/9/2014 bekrachtigd en het beroep tot cassatie verworpen. Het ging in deze zaak over het rijden onder invloed waarbij het OM niet ontvankelijk werd verklaard. De reden daartoe was dat het Centraal Bureau voor de Rijvaardigheid (=CBR) al een alcoholslot had opgelegd. Dit werd in strijd geacht met het ne bis in idem beginsel wat voorschrijft dat er niet tweemaal voor hetzelfde feit mag worden gestraft. Zie artikel 68 Wetboek van Strafrecht. Het CBR ziet het opleggen van een alcoholslotprogramma als een bestuursrechtelijke maatregel en niet als een crimal charge in de zin van artikel 6 lid 1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Dit blijkt dus onjuist te zijn. Door de uitspraak is het opleggen van een alcoholslot en straf definitief verboden.

Herziening mogelijk na opgelegd alcoholslotprogramma

De Hoge Raad merkt in haar arrest ten overvloede op dat haar oordeel niet kan worden aangemerkt als een voor herziening van een veroordeling door de strafrechter vereist (nieuw) “gegeven” als bedoeld in artikel 457 lid 1 onder c Wetboek van Strafvordering. U kunt dus helaas niet uw opgelegde straf voor de strafrechter aanvechten.

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

De Raad van State oordeelde bijna tegelijkertijd met de Hoge Raad over een klacht tegen het CBR van een automonteur. Hij kon door het alcoholprogramma zijn beroep als automonteur niet meer uitoefenen. Dit werd als een te grote straf ondervonden. De Raad van State heeft geoordeeld dat het opleggen van een alcoholslotprogramma in de praktijk leidt tot ongelijkheid en willekeur, omdat het programma voor iedereen anders uitpakt. Het CBR mag zodoende geen alcoholslotprogramma’s meer opleggen! Opleggen alcoholslot en straf definitief verboden zo.
Het is nu aan de politiek om te bepalen hoe het verder zal gaan!

Alcoholslot definitief van de baan!

Minister Ard van de Steur heeft op 18/2/2016 een brief geschreven aan de Tweede Kamer dat het alcoholslotprogramma niet meer zal worden opgelegd. De rechter zal naar verwachting nu eerder én langer een ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen.

Vrijblijvend contact?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht “Opleggen alcoholslot en straf definitief verboden” of de invordering van uw rijbewijs, neem dan vrijblijvend contact op met één van de ervaren strafrecht advocaten van RechtNet Advocaten. U kunt bellen op nummer 073 615 43 11 of uw vraag mailen naar info@rechtnet.nl.

mr. C.A.M.H. Vink.