Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Pensioen en scheiden

pensioen en scheiden

Pensioen en scheiden

Als je na een huwelijk of geregistreerd partnerschap gaat scheiden moet ook het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen tussen de partners verdeeld worden. Ik noem dit pensioen en scheiden. Hieronder beschrijven wij de diverse mogelijkheden:

Wettelijke verdeling pensioen bij scheiden

Wanneer jullie gaan scheiden dan hebben jullie elk recht op de helft van het pensioen dat de ander tijdens de relatie hebt opgebouwd. Deze verdeling is wettelijk geregeld en geldt alleen als uw deel niet kleiner is dan € 462,88 (2015) bruto per jaar.
1 Wanneer gaat uw (ex-)partner het deel ontvangen?
Het moment, waarop de vereveningsplichtige met pensioen gaat is bepalend voor het moment, dat u als vereveningsgerechtigde uw deel kunt vorderen.
2 Wat gebeurt er als uw (ex-)partner overlijdt?
Overlijdt uw (ex-)partner voor pensionering, dan wordt niet verdeeld. U krijgt dan het nabestaandenpensioen, zoals dat in de UPO wordt vermeld. Overlijdt uw (ex-)partner na pensionering, dan ontvangt u na het overlijden het deel van uw (ex-)partner bij uw pensioen.
3 De rol van de pensioenuitvoerder
Wanneer jullie binnen 2 jaar na de scheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap, het formulier Aanvraag verdeling van pensioen opsturen naar de pensioenuitvoerder, dan zal deze rekening houden met deze verdeling bij de betaling van uw pensioen?Let wel: Ook als jullie (of uw (ex-)partner) niets aan ons doorgeven, hebben jullie later toch recht op de helft van elkaars pensioen. De betaling dienen jullie dan zelf te regelen.

Andere verdeling pensioen bij scheiding

Om een eerlijker pensioenverdeling te realiseren kunnen jullie ervoor kiezen om een andere verdeling dan de standaardverdeling te kiezen. Jullie kunnen bijvoorbeeld bepalen, dat er ten aanzien van het ene pensioen in het geheel niet wordt verevend en in het ander juist meer dan de helft. Dit zal met name gebeuren als er veel verschillende pensioenen zijn. Je behoudt meer overzicht en je ontvangt het pensioen ook echt op pensioendatum.
• Wanneer is geen verdeling mogelijk?
Het pensioen dat na de scheiding is opgebouwd, kan nooit worden verdeeld.
• En is het deel voor uw (ex-)partner kleiner dan € 462,88 (2015) bruto per jaar, dan wordt het pensioen niet verdeeld.

Pensioen splitsen in 2 losstaande pensioenen (conversie)

Als jullie na de scheiding financieel niets meer met elkaar te maken willen hebben, dan kunnen jullie kiezen voor conversie van de pensioenaanspraken. Dit betekent, dat jullie het verevende deel omzetten in een zelfstandig pensioenrecht voor ieder van jullie. Dit pensioen is opgebouwd uit een deel van uw pensioen en het nabestaandenpensioen. Conversie is definitief. Na de splitsing staat het pensioen van uw ex-partner helemaal los van uw pensioen Uiteraard kun je alleen converteren als het pensioenrecht kan worden verevend. Dit geldt alleen als het deel voor uw (ex-)partner niet kleiner is dan € 462,88 (2015) bruto per jaar.

Pensioen bij scheiding niet verdelen

Tenslotte kunnen ervoor kiezen om in het geheel niet te verevenen. Jullie behouden dan allebei het recht op de door jullie opgebouwde pensioenaanspraken.
• Hoe werkt dat?
Jullie bepalen in een echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst, dat jullie het ouderdomspensioen niet gaat verevenen. Hierin moet staan dat de toepassing van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) wordt uitgesloten. Jullie hoeven de pensioenuitvoerder hiervan niet op de hoogte te brengen. Wij doen dit in de regel wel
Een reguliere verdeling kan op problemen stuiten, bijvoorbeeld als er een leeftijdsverschil is tussen jullie beide of als een van beide voor de pensioendatum komt te overlijden. Ook kan het pensioen worden ingezet bij de verdeling van de woning, als er niet voldoende contant geld is. Een goede begeleiding bij je scheiding is dan ook erg belangrijk. Als scheidingsmediator nemen wij daarom altijd de pensioenen op in het convenant, zodat daar geen losse eindjes blijven.

Meer weten over pensioen en scheiden?

Wilt u meer weten over scheiden? Neem contact op met één van onze ervaren advocaten en laat u gratis informeren over pensioen en scheiden. Voor vragen kunt u rechtstreeks bellen op nummer 073 – 615 43 11.

Of maak gebruik van ons online webformulier en stel direct uw vraag!

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten