Plannen om rechter bevoegdheid te geven betalingsregelingen op te leggen

Minister Sander Dekker wil rechters de mogelijkheid geven om in de toekomst betalingsregelingen te kunnen opleggen. Dat liet hij recent weten in een brief aan de Tweede Kamer. Op dit moment is het nog niet mogelijk dat rechters tegen de wil van de schuldeiser een regeling opleggen. Met deze nieuwe bevoegdheid krijgen rechters in de toekomst een belangrijk instrument om de afhandeling van schulden te verbeteren.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

De achterliggende gedachte van het opleggen van een betalingsregeling is dat schuldenaren op die manier minder snel in financiële problemen komen en dat schuldeisers hun vordering kunnen innen zonder kosten te maken. Op dit moment hebben schuldenaren wettelijk geen expliciet recht op een betalingsregeling. Indien er geen contractuele afspraken zijn gemaakt, kan een schuldeiser een vordering ineens opeisen. Alleen met instemming van de schuldeiser kan de schuldenaar de openstaande schuld in termijnen voldoen.

Voorwaarden voor betalingsregeling

Schuldeisers bepalen dus of, en zo ja, onder welke voorwaarden, zij een betalingsregeling aangaan. De belangrijkste reden om een betalingsregeling te treffen, is dat de schuldenaar niet in staat is om het verschuldigde bedrag in één keer te betalen. Door een betalingsregeling te treffen wordt voorkomen dat een schuldenaar voor de rechter moet verschijnen. Zo’n rechtszaak leidt bovendien tot extra kosten. Voor een schuldeiser kan een betalingsregeling als voordeel bieden dat hij kosten en tijd kan besparen om het openstaande bedrag te innen.

Vordering toe- of afwijzen

Op dit moment kunnen rechters in een incassozaak enkel de vordering (gedeeltelijk) toe- of afwijzen. Daarbij wordt niet getoetst of de schuldenaar in staat is om te betalen en komen de proceskosten veelal voor rekening van de schuldenaar als verliezende partij. De rechter kan alleen een betalingsregeling opleggen als de schuldeiser hiermee instemt. Een eventueel afgesproken betalingsregeling tussen de schuldeiser en schuldenaar kan hij opnemen in de uitspraak.

Bekijk hier onze incasso diensten

Geen onevenredige benadeling

Volgens Dekker is het wenselijk dat, op het moment dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de schuldenaar verwacht kan worden dat hij zijn vordering in één keer betaalt, het voor een rechter mogelijk wordt om een betalingsregeling op te leggen. Ook indien partijen het niet eens kunnen worden over de hoogte van het termijnbedrag van een betalingsregeling zou een rechter hier een oordeel over moeten kunnen geven. Daarbij mag dan volgens Dekker geen sprake zijn van onevenredige benadeling van de schuldeiser.

Betalingsregeling opleggen

De Raad voor de rechtspraak steunt de plannen van de minister voor een wettelijke mogelijkheid voor de rechter om een betalingsregeling op te leggen. De Raad geeft aan geen problemen in de uitvoering te verwachten. De minister gaat daarom een wetsvoorstel voorbereiden om rechters de bevoegdheid te geven om het treffen van een betalingsregeling mogelijk te maken.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op