Koper moet afspraken uit koopovereenkomst alsnog nakomen in Breda

Een ondernemer verkoopt de inventaris van zijn horecazaak voor 8.000 euro aan de nieuwe huurder van het pand. Ze sluiten hiervoor een koopovereenkomst. De koper betaalt 5.000 euro in contanten en ze spreken af dat de rest van het bedrag wordt betaald in tien maandelijkse termijnen van 300 euro. Ondanks meerdere aanmaningen blijft betaling van het restbedrag echter uit. De ondernemer start daarom met hulp van RechtNet Advocaten een rechtszaak bij de rechtbank in Breda.

Na een aantal aanmaningen heeft de ondernemer de zaak uit handen gegeven aan een incassogemachtigde. Die heeft de koper in gebreke gesteld. Voor de rechtbank in Breda geeft de koper aan dat een aantal apparaten uit de inventaris niet of niet naar behoren werkten. Dit terwijl de ondernemer aangegeven zou hebben dat dit wel het geval was. Die apparaten wilde hij verkopen om met de opbrengst apparaten voor zijn eigen bedrijf te kunnen kopen. Uiteindelijk heeft hij de complete boedel met verlies aan een opkoper verkocht. Daarom heeft hij de ondernemer een e-mail gestuurd waarin hij zich beroept op verrekening. In de mail meldt hij dat hij de resterende koopsom heeft verrekend met de schade die hij zelf heeft geleden.

Geen recht op schadevergoeding

De ondernemer vordert bij de rechtbank in Breda dat de koper alsnog de betalingsverplichting uit de gesloten koopovereenkomst gaat nakomen. De rechter gaat hierin mee. Hij is van mening dat de koper had kunnen eisen dat de ondernemer de apparaten zou herstellen, of in het uiterste geval zelfs vervangen. Dat heeft hij echter niet gedaan. Ook heeft de koper de ondernemer niet in gebreke gesteld en de kans gegeven om zijn verplichtingen uit de overeenkomst alsnog na te komen. Daarom heeft de koper volgens de rechter ook geen recht op een schadevergoeding.

De koper moet de openstaande vordering van 3.000 euro ten aanzien van de koper nu alsnog betalen en draait ook op voor de proceskosten.


Uw incassobureau in Breda en omstreken

Wij zijn gespecialiseerd in incassozaken en hebben al vele processen in Breda en omstreken mogen volbrengen. Wij zijn niet zomaar een incassobureau; doordat onze incassospecialisten ook advocaat zijn, kunnen ze de zaak ook naar de rechtbank brengen zoals in bovenstaande zaak nodig was. Zo heeft u alle rechtshulp onder één dak. U kunt bij RechtNet Advocaten niet alleen terecht voor incassozaken, wij zijn er voor allerhande rechtshulp in Breda en omstreken zoals arbeidsrecht, huurrecht, procesrecht, faillissementsrecht en nog veel meer.

Informeer naar de mogelijkheden van ons incassobureau en advocatenkantoor in Breda en neem contact op via telefoonnummer 073 – 615 43 11 of via het mailadres info@rechtnet.nl.