Waar bent u naar op zoek?

RechtNet Advocaten

Straatverbod aanvragen

Straatverbod aanvragen

Directe informatievoorziening Goedkope hulp/veel gratis! De beste juridische bijstand Begeleiding van A tot Z

Straatverbod aanvragen

Wanneer u door iemand wordt lastig gevallen, kunt u een straatverbod aanvragen. Bij een straatverbod wordt de stalker voor een bepaalde periode de toegang tot een bepaald gebied ontzegd. Dit gebied kan bestaan uit bepaalde straten, een park of zelfs een gemeente. RechtNet Advocaten helpt u graag bij het aanvragen van een straatverbod, zodat u met rust gelaten wordt. 

Wanneer kunt u een straatverbod aanvragen? 

Het is op elk moment mogelijk om een straatverbod te eisen, maar dit wordt niet zomaar opgelegd door de rechter. Er moet een goede reden voor zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat een persoon ongewild contact zoekt, bedreigingen uit of mensen op een andere manier lastigvalt. Daarbij is het belangrijk dat er getuigen zijn, die deze uitingen kunnen bevestigen, omdat zij de eis tot een verbod kracht bij kunnen zetten. Aangiften en meldingen bij de politie zijn eveneens nuttig om een straat- of contactverbod te kunnen laten opleggen.

Wat is het verschil tussen een contactverbod en een straatverbod? 

Vaak worden de termen contactverbod en straatverbod door elkaar gehaald, maar er zit wel degelijk verschil in. Wanneer iemand een straatverbod heeft, mag deze niet in een bepaald verboden gebied komen. Dat gebied heeft natuurlijk met de aanklager te maken. Echter mag iemand met een straatverbod wel contact zoeken met de aanklager, bijvoorbeeld telefonisch of via internet. Met een contactverbod mag er helemaal geen contact zijn, maar kan het zo zijn dat diegene wel bij u in de straat mag komen. Er mag dan echter geen contact gezocht worden. Het is dus belangrijk om goed na te denken wat voor uw situatie het beste is; RechtNet Advocaten helpt u daar graag bij. 

Procedure van een straatverbod: kort geding of strafrechtelijk

U kunt op twee manieren een straatverbod aanvragen, via een kort geding of met een strafrechtelijke procedure. Wilt u graag een straatverbod aanvragen via een kort geding, dan heeft u daar een advocaat voor nodig die dit kan starten bij de rechtbank. Er kan ook een strafrechtelijke procedure gestart worden via de officier van justitie. Deze kan de rechter verzoeken om voorwaarden te stellen aan de verdachte. 

Interesse in één van onze gespecialiseerde advocaten?

Neem contact met ons op

Gebiedsverbod met dwangsom of lijfsdwang aanvragen

Er is geen garantie dat de stalker zich aan het straatverbod houdt. Daarom wordt het verbod meestal gekoppeld aan een dwangsom, die bij overtreding opeisbaar is. Als de veroordeelde zich niet aan het verbod houdt, wordt via de advocaat een deurwaarder ingeschakeld. De deurwaarder heeft bewijs nodig dat de stalker het straatverbod heeft overtreden. Mocht een dwangsom niet voldoende zijn, dan bestaat de mogelijkheid om lijfsdwang te vorderen. Dit betekent dat de belager door de politie in de cel wordt gezet bij overtreding van het straatverbod.

Zo’n verbod heeft bovendien vaak tot voordeel dat de politie sneller optreedt en overgaat tot aanhouding en vervolging van de belager, zodat mensen niet langer worden lastiggevallen. Het straatverbod wordt meestal gegeven voor een periode van bijvoorbeeld een half jaar en kan worden verlengd.

Wilt u een straatverbod aanvragen? Schakel RechtNet in!

Wilt u graag een straatverbod aanvragen of heeft u daar advies over nodig? U kunt ons bellen op 073-6154311 of stuur een mail naar info@rechtnet.nl. RechtNet Advocaten helpt u met het aanvragen van een straatverbod.

Ontvang vrijblijvend meer informatie

    Directe informatievoorziening Goedkope hulp/veel gratis! De beste juridische bijstand Begeleiding van A tot Z