Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Rente

Rente

Rente

Wannneer u wordt geconfronteerd met een incasso, zullen aan u rente en kosten in rekening worden gebracht. Welk percentage aan u in rekening wordt gebracht is afhankelijk van hetgeen partijen zijn overeengekomen. Indien er op de overeenkomst algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, staat hierin over het algemeen opgenomen welke rente u verschuldigd bent. Contractueel kunt u ook een ander percentage overeenkomen. Wanneer er geen specifieke rente is overeengekomen gelden de wettelijke bepalingen.

Bel met uw vraag vijblijvend met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 – 615 43 11 of stel uw vraag via ons webformulier aan de rechterzijde van deze pagina.

Wat is wettelijke rente?

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen van een schuldenaar die een geldsom niet betaalt. Er bestaan twee soorten. De ‘gewone’ wettelijke rente geldt voor alle transacties waarbij een particulier of consument betrokken is. Het gaat hier om niet-handelstransacties. De tweede variant is van toepassing bij transacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties of tussen ondernemingen en overheidsinstanties onderling. Dit zijn handelstransacties.

Niet handelstransacties

Niet-handelstransacties zijn transacties waarbij een particulier of consument betrokken is. U koopt bijvoorbeeld een artikel voor persoonlijk gebruik en u moet de rekening binnen 14 dagen betalen. Als u niet op tijd betaalt, mag de verkoper u de wettelijke rente in rekening brengen over de periode waarin u te laat bent met betalen. Na afloop van een jaar wordt de verschuldigde rente opgeteld bij het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend. Er ontstaat dus een nieuwe hoofdsom waarover jaarlijks de wettelijke rente berekend wordt. Dit heet ‘samengestelde rente’.

Percentages

De percentages voor niet-handelstransacties wordt vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en gepubliceerd in het Staatsblad.
Hieronder volgt een opbouw van de wettelijke percentages:

Vanaf 1-2-2004 4%
Vanaf 1-1-2007 6%
Vanaf 1-1-2009 4%
Vanaf 1-1-2010 3%
Vanaf 1-7-2011 4%
Vanaf 1-7-2012 3%
vanaf 1-1-2016 2%

Percentages voor handelstransacties

De wettelijke rente voor handelstransacties wordt meestal voor een half jaar bepaald.
Hieronder volgt een opbouw van de wettelijke percentages aan rente:

Vanaf 1-7-2011 8,25%

Vanaf 1-1-2012 8,00%

Vanaf 1-1-2013 7,75%

Vanaf 16-3-2013 8,75%

Vanaf 1-7-2013 8,50%

Vanaf 1-1-2014 8,25%

Vanaf 1-1-2016 8,05%

Doel van de wettelijke perecntages

Het doel van boeterente is het voorkomen van betalingsachterstanden. Door een hoge wettelijk verschuldigde boeterente worden betalingsachterstanden duurder voor degene die niet of te laat betaalt. De recente gegevens over percentages kunt u bijhouden op de volgende website: http://www.wettelijkerente.nl/

Vrijblijvend advies?

Onze incasso advocaten zijn u graag van dienst. Neem voor een vraag over welk percentage mag worden berekend direct contact op met 073 – 615 43 11 of info@rechtnet.nl

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten