Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Rijbewijs ingevorderd

Rijbewijs Ingevorderd

Rijbewijs ingevorderd?

Onderstaande situaties zijn voorbeelden waarbij uw rijbewijs wordt ingenomen:
-Uit een blaastest blijkt dat uw alcoholgehalte hoger is dan 570 ug/l of 1,3 promille. Voor beginnende bestuurders is dit 350 ug/l of 0,8 promille. Als u geen blaastest heeft ondergaan, maar de politie wel vermoedt dat u teveel alcohol heeft gedronken;
-U weigert mee te werken aan een blaastest;
-U overschrijdt de maximum snelheid met meer dan 50 kilometer per uur. Voor bromfietsen geldt een overschrijding van 30 kilometer of meer;
-De kans is groot dat u zich opnieuw schuldig zult maken aan een van deze feiten. Dan wordt uw rijbewijs ingevorderd.

Bel voor vrijblijvend advies met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 – 615 43 11 of stel uw vraag via het webformulier op de rechterzijde van deze pagina.

Beslissing invordering rijbewijs

U krijgt een ontvangstbevestiging “rijbewijs ingevorderd” . Daarop staat aangegeven met wie u contact kunt opnemen. In de meeste gevallen is dit de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) en soms het Arrondissementsparket in de regio. De politie moet uw ingenomen rijbewijs binnen 3 dagen naar de officier van justitie sturen. Die moet vervolgens binnen 10 (kalender)dagen na de dag van de invordering van het rijbewijs beslissen of uw rijbewijs voor langere tijd wordt ingehouden (dagen in het weekend tellen mee). Als dat niet het geval is, krijgt u uw ingevorderd rijbewijs terug.

Inhouding van het rijbewijs

Als de officier van justitie besluit om uw rijbewijs in te houden, kan hij dat doen voor langere tijd. De invordering en inhouding van het rijbewijs zijn voorlopige maatregelen die worden genomen in afwachting van de uiteindelijke afhandeling van de zaak. Als de rechter een ontzegging van de rijbevoegdheid oplegt, wordt het aantal dagen dat het rijbewijs is ingevorderd en ingehouden van de duur van de ontzegging afgetrokken.

Openstaande verkeersboetes

Heeft u een of meerdere verkeersboetes nog niet (volledig) betaald, dan kan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) uw rijbewijs innemen. Deze inname van uw rijbewijs kan voor een periode van maximaal 4 weken. Om uw rijbewijs terug te krijgen, moet u het volledige openstaande bedrag betalen. Het CJIB kan ook uw voertuig in beslag nemen. Ook hierbij geldt dat u dit kunt terugkrijgen door het volledige openstaande bedrag te betalen, plus de stallings- en overbrengingskosten voor uw voertuig.

Klaagschrift rijbewijs ingevorderd

Indien u het niet eens bent dat uw rijbewijs is ingevorderd en/of heeft u uw rijbewijs nodig voor bijvoorbeeld uw werk kunt u een klaagschrift laten opstellen. Na een gesprek met één van onze strafrechtadvocaten, wordt zo’n klaagschrift opgesteld en ingediend bij de bevoegde rechtbank. De behandeling van de zaak vindt meestal na enkele weken plaats. Een ervaren advocaat neemt de zaak vooraf met u door en vertelt u precies wat u kunt verwachten en hoe u zich het beste kunt opstellen. Wanneer de zaak door de rechtbank wordt behandeld, krijgt u ter zitting bijstand van een strafrechtadvocaat. Deze licht het klaagschrift en uw persoonlijke omstandigheden toe.

Professioneel verweer

Een strafrecht advocaat kan professioneel verweer voeren tegen het standpunt van de Officier van Justitie. De praktijk wijst uit dat wij er in veel gevallen in slagen het ingevorderd rijbewijs terug te krijgen. Uiteraard hangt veel af van wat er precies aan de hand is in uw zaak. Onze stafrechtadvocaten doen hun uiterste best voor u. Uit onderzoek is gebleken dat verdachten die zich laten bijstaan door een advocaat lagere straffen krijgen dan wel eerder hun ingevorderde rijbewijs terugkrijgen.

Voorlopig teruggave rijbewijs

Als de rechter het Openbaar Ministerie opdracht geeft om uw ingevorderd rijbewijs voorlopig aan u terug te geven, volgt er op termijn nog een gewone behandeling van uw strafzaak. Daar komt aan de orde welke straf u krijgt voor de overtreding die u heeft begaan. Ook dan is het verstandig om onze advocaat mee naar de zitting te nemen. Dit kan vaak gratis!

Rijbewijs ingevorderd? Ontvang vrijblijvend advies!

Onze strafrechtadvocaten zijn u graag van dienst. Vaak is de juridische bijstand kosteloos indien u in aanmerking komt voor een toevoeging. Neem voor een vrijblijvend advies bij een ingevorderd rijbewijs direct contact op met 073 – 615 43 11 of info@rechtnet.nl

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten