Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Schadevergoeding als ex verdachte

Incassobureau Advocaat

Schadevergoeding als ex verdachte?

In het geval u ten onrechte heeft vastgezeten omdat u zaak is geëindigd in een vrijspraak of sepot, dan heeft u recht op vergoeding van uw schade. Schadevergoeding als ex verdachte kunt u vorderen op grond van art. 89 WvSv. Art. 89 Sv bepaalt dat er sprake dient te zijn geweest van een inverzekeringstelling, voorlopige hechtenis of klinische observatie. Uw schade dient in ieder geval binnen drie 3 maanden na beëindiging van de zaak te zijn geclaimd. U dient zodoende snel te zijn.

De schadevergoeding bestaat uit:

Zowel materiële als immateriële schade komen voor vergoeding in aanmerking. De immateriële schadevergoeding is forfaitiar vastgelegd door het LOVS. Zij hebben bepaalt dat u een vergoeding van € 105,00 per dag krijgt als u  inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis heeft ondergaan op het politiebureau danwel in een huis van bewaring heeft gezeten met beperkingen. Een lager bedrag van€ 80,00 per dag wordt toegewezen indien u in het huis van bewaring heeft gezeten zonder beperkingen.

Daadwerkelijk schade

Aan daadwerkelijke materiële kosten mag u alles vorderen. U kunt bijvoorbeeld denken aan kosten voor de verhuizing, kosten doordat u uw huis bent kwijtgeraakt alsmede de reiskosten voor het bijwonen van de zitting die over uw schadevergoeding gaat. Ook de inkomstenderving van die dag mogen geheel worden geclaimd.

De inkomstenderving als gevolg van het vastzitten en daardoor geen inkomsten kunnen genereren mag eveneens geheel worden geclaimd. Deze zijn gewoonweg te bewijzen met loonslips. Wanneer uw advocaat u heeft bijgestaan op basis van een toevoeging, kunt u uw eigen bijdrage terug claimen.

Meer schadevergoeding als ex verdachte

Voor het vaststellen van de exacte schade die u heeft geleden, zal er rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van uw geval. Wanneer u bijvoorbeeld een eigen bedrijf heeft en u bent veel omzet misgelopen, kunt u deze vorderen. Er dient altijd een duidelijke specificatie te worden gegeven van het geclaimde bedrag.

Hieronder geef ik diverse voorbeelden van uitspraken waarbij meer schadevergoeding is toegekend aan een ex verdachte dan de forfaitaire bedragen die het LOSV heeft bedacht.

  • verdenking van moord, danwel een ander ernstig feit;
  • in beginsel lange straf gekregen;
  • hoge leeftijd van ex verdachten;
  • bezoek aan psychiater noodzakelijk als gevolg van de detentie;
  • stigmatisering door de verdenking;
  • veel aandacht van de media gekregen.

Gratis bijstand schadevergoeding ex verdachte

Als de strafzaak door uw advocaat is behandeld op basis van een uurtarief,  kunt u aanspraak maken op terugbetaling van de gemaakte advocaatkosten. Er wordt door de rechter wel gekeken of de aan de strafzaak bestede uren in alle redelijkheid zijn gemaakt en het uurtarief niet te hoog is. Bij het verzoek dienen altijd de facturen te worden bijgesloten.

De vergoedingen voor het opstellen van een verzoekschrift tot schadevergoeding als ex verdachte zijn vastgesteld. Zo’n verzoekschrift tot schadevergoeding als ex verdachte kunnen we om deze reden geheel gratis voor u indienen.

Neem daarom direct contact op telefoonnummer 073 – 615 43 11 en bespreek uw zaak met een ervaren advocaat. Zij zijn expert bij het vasstellen van schadevergoeding als ex verdachte.

Of stel uw vraag via info@rechtnet.nl

 

 

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten