Succes in een zaak tegen de RDW

Procedures van garagisten tegen de RDW leiden zelden tot succes. Een tijdje geleden is het advocaat mr. Robin Visser gelukt om bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, een zaak te winnen. Robin Visser is de vaste advocaat aan wie de BOVAG zaken tegen de RDW doorverwijst.

Strenge RDW-inspecteur

Wat was het geval? Een garagist in het Noorden van het land moest zijn APK-erkenning inleveren. De RDW-inspecteur had namelijk bij een reguliere controle (herschouwing) van de APK-administratie ‘geconstateerd’ dat de keurmeester zijn strikt persoonlijke pincode had afgegeven aan de receptionist van het bedrijf. Tijdens een periodieke controle had de inspecteur aan de keurmeester gevraagd gegevens uit de computerprogramma’s op te vragen. Toen de keurmeester de programmatuur niet opgestart kreeg, trok de inspecteur de conclusie, dat hij zijn pincode was vergeten. Waarschijnlijk vond de RDW-inspecteur dat raar omdat het bedrijf toch echt regelmatig APK’s afmeldde. De keurmeester zei nog dat hij de pincode op een geheime plaats had opgeslagen, maar de RDW-inspecteur was niet te vermurwen. Volgens hem werden de APK-keuringen door de receptionist afgemeld en dat was wat hij vastlegde in zijn rapport.

Twijfels omrent rapport RDW-inspecteur

Waarschijnlijk was de RDW-inspecteur op het verkeerd been gezet doordat het werkplaatsprogramma is gekoppeld aan de afmeldprogramma’s van de RDW. Het is daarmee niet nodig de pincode voor het afmeldprogramma steeds opnieuw in te voeren. Normaal gesproken zijn rapporten van inspecteurs heilig als het gaat om de daarin vastgelegde feiten. Maar de Raad van State oordeelde dit keer dat er reden was te twijfelen aan de conclusies van het rapport van de RDW-inspecteur. De RDW had de aan de sancties ten grondslag gelegde overtredingen niet aannemelijk gemaakt, zo oordeelde de Raad van State.

mr. Robin Visser
advocaat