Waar bent u naar op zoek?

RechtNet Advocaten

Blog

Tijdelijke wet moet misbruik turboliquidatie tegengaan

Een turboliquidatie van een rechtspersoon is alleen mogelijk als er geen baten meer zijn. In zo’n geval houdt de rechtspersoon op te bestaan. In de praktijk wordt echter nog wel eens – bewust of onbewust – misbruik gemaakt van de mogelijk tot turboliquidatie. Voor de Rechtbank Noord-Holland diende begin dit jaar een zaak over de gevolgen van een (achteraf) ten onrechte uitgevoerde turboliquidatie.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

In dit geval ging het om een vrouw die na het overlijden van haar echtgenoot als enige bestuurder en aandeelhouder van een Holding BV is overgebleven. Zij besluit daarom deze Holding BV te ontbinden door middel van een turboliquidatie. De vrouw hield daarbij geen rekening met een persoonlijke lening van de Holding BV aan een schuldenaar. De turboliquidatie vond dus plaats terwijl er nog sprake was van een bate.

Herleven

De rechtbank is van mening dat als een rechtspersoon via een turboliquidatie wordt ontbonden, dit betekent dat de rechtspersoon direct ophoudt te bestaan. Als een rechtspersoon wordt ontbonden zonder turboliquidatie, komt na het ontbindingsbesluit een vereffeningsfase tot stand waarbij de rechtspersoon blijft voortbestaan tot de vereffening van het vermogen is geregeld. Indien na ontbinding van een rechtspersoon blijkt dat er nog een bate is, dan biedt het Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid om de rechtspersoon te laten herleven.

Bekijk hier onze incasso diensten

Geen vereffening

De rechtbank stelt dat in deze zaak geen ruimte is voor heropening van de vereffening. Dat komt omdat dat in deze zaak de Holding BV nog over een bate beschikte op het moment van het liquidatiebesluit. De vrouw was bovendien op de hoogte van deze bate. De Holding BV is hierdoor nooit is opgehouden te bestaan. Dit betekent dus ook dat er geen beroep gedaan hoeft te worden om de vereffening te heropenen.

Toezicht en controle

Met een turboliquidatie kan dus snel en zonder gebruikmaking van een faillissementsprocedure een rechtspersoon worden ontbinden. Indien er geen baten meer zijn, wordt een ontbindingsbesluit genomen en kan uitschrijving van de rechtspersoon uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel worden doorgezet. De rechtspersoon is dan opgehouden te bestaan. Maar door een gebrek aan toezicht en controle worden rechtspersonen ook wel eens ten onrechte geturboliquideerd. Eventuele schuldeisers van een geturboliquideerde rechtspersoon hebben vrijwel geen mogelijkheden om daar iets tegen te doen. In veel gevallen is voor hen ook niet inzichtelijk of bepaalde schuldeisers zijn bevoordeeld ten opzichte van andere schuldeisers.

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

In het kader van een brede aanpak voor efficiënte bedrijfsbeëindiging is vorig jaar het wetsontwerp ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ gepresenteerd. Hiermee wil de overheid misbruik van turboliquidatie tegengaan en schuldeisers meer bescherming bieden. Het is echter nog onduidelijk wanneer dit wetsvoorstel ingediend gaat worden bij de Tweede Kamer.

 

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op