Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Verzet aantekenen

Verzet aantekenen

Verzet aantekenen

Wanneer u het niet eens bent met uw veroordeling in een civiele zaak waarbij u in eerste instantie geen verweer heeft gevoerd, kunt u hiertegen verzet aantekenen. Hoe het is geregeld in strafzaken kunt u terugvinden onder onze rubriek strafrecht.

Heeft u een vraag bel dan geheel vrijblijvend met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 615 43 11 of stel uw vraag via ons webformulier op de rechterzijde van deze pagina.

Verzet aantekenen

Indien iemand bij verstek is veroordeeld omdat de persoon/het bedrijf niet in de procedure is verschenen, kan hij of zij verzet aantekenen. Dit is geen hoger beroep. Heel eenvoudig gezegd, is dit een procedure om ‘bezwaar’ te maken tegen een beslissing. Het verzet instellen geschied middels het uitbrengen van een dagvaarding. Wanneer er verstek wordt verleend, heeft degene aan wie het vonnis betekend is vier weken om in verzet te komen. De termijn van vier weken gaat ook lopen na een daad van bekendheid met het vonnis. Indien geen verzetprocedure wordt gestart, zal het vonnis kracht van gewijsde krijgen en is er geen beroep meer mogelijk (ook geen hoger beroep).

Verschil tussen verzet en hoger beroep

Het instellen van hoger beroep en het verzet aantekenen is verschillend. Verzet wordt behandeld door dezelfde rechter die het vonnis heeft uitgesproken. De verzetprocedure wordt begonnen met een dagvaarding. Deze  en executiekosten te voorkomen. In sommige gevallen wordt een executie kort geding gevoerd om de executie tegen te gaan. Over de mogelijkheden hiervan kunnen wij u uitgebreid informeren.

Er staat altijd maar één rechtsmiddel open, of verzet of hoger beroep.

Termijn

De termijn voor het instellen van verzet bedraagt vier weken vanaf het moment dat het vonnis aan u is betekend, danwel u op een andere manier bekend bent geworden met de inhoud van het vonnis. Bijvoorbeeld omdat er executiemaatregelen jegens u zijn getroffen. In het geval u in het buitenland bent gevestigd bedraagt de termijn 8 weken. Er is dus haast geboden indien er een verstekvonnis tegen u is gewezen. Als u niet tijdig actie onderneemt, gaat het vonnis in kracht van gewijsde. Er is dan vrijwel niets tegen te doen.

Comparitie

Bij een rechtszaak na verzet aantekenen volgt er over het algemeen een mondelinge behandeling van de zaak. Dit noemen ze een compartitie. Dit is een behandeling van uw zaak in het bijzijn van alle partijen. Er wordt op zo’n zitting bekeken of partijen de zaak onderling in der minne kunnen regelen. Als dit niet lukt, zal de rechter vonnis wijzen. Dit kan wederom een eindvonnis zijn als de rechter voldoende is voorgelicht, maar kan ook een tussenvonnis zijn. Daarin worden dan bewijsopdrachten verstrekt aan partijen. Hierbij staan wij u vanzelfsprekend bij.

Vrijblijvend advies over verzet aantekenen?

Onze procesrechtadvocaten zijn u graag van dienst. Neem voor een vrijblijvend advies voor het instellen van verzet  direct contact op met 073 – 615 43 11 of info@rechtnet.nl

U kunt voor uw vragen ook ons online webformulier gebruiken.

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten