Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Verzet/hoger beroep/cassatie

Incassobureau AdvocaatVerzet, hoger beroep of cassatie

Wanneer iemand het niet eens is met een veroordeling, kunnen hier in civiele zaken diverse rechtsmaatregelen tegen worden ingezet zoals verzet instellen, hoger beroep aantekenen of in cassatie gaan. Hoe het is geregeld in strafzaken kunt u terugvinden onder onze rubriek strafrecht.

Heeft u een vraag bel dan vrijblijvend met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 615 43 11 of stel uw vraag via ons webformulier op de rechterzijde van deze pagina.

Verzet instellen (de procedure)

Indien iemand bij verstek is veroordeeld omdat de persoon niet in de procedure is verschenen, kan men verzet instellen. Dit is geen hoger beroep. Heel eenvoudig gezegd, is dit een procedure om ‘bezwaar’ te maken tegen een beslissing. Het instellen van verzet geschied middels het uitbrengen van een dagvaarding. Wanneer er verstek wordt verleend, heeft degene aan wie het vonnis betekend is vier weken om in verzet te komen. De termijn van vier weken gaat ook lopen na een daad van bekendheid met het vonnis. Indien geen verzetprocedure wordt gestart, zal het vonnis kracht van gewijsde krijgen en is er geen beroep meer mogelijk (ook geen hoger beroep).

Verschil verzet instellen en hoger beroep aantekenen

Een verzetprocedure is niet gelijk aan hoger beroep. Het verzet wordt behandeld door dezelfde gerechtelijke instantie die het verstekvonnis heeft uitgesproken. Een verzetprocedure wordt gestart door de eisende partij te dagvaarden, met dien verstande dat de dagvaarding in dit geval het schriftelijke verweer, genaamd conclusie van antwoord, bevat. Hiermee herleeft de procedure. Het verstekvonnis blijft echter geldig totdat er een eindvonnis wordt uitgesproken. Aan een eventuele veroordeling uitvoerbaar bij voorraad moet dus worden voldaan worden. Eventueel kan een voorlopige voorziening middels kort geding worden aangevraagd om de executie op te schorten tot na het eindvonnis. Er staat altijd maar één rechtsmiddel open. Als dus de mogelijkheid van verzet instellen bestaat, kan geen hoger beroep worden aangetekend.

Hoger beroep aantekenen

Bij hoger beroep, ook wel appel genoemd, worden in civiele zaken aan de rechters van het gerechtshof om een nieuw oordeel gevraagd in een rechtszaak. Deze rechters bekijken een zaak helemaal opnieuw. Hoger beroep kan alleen worden ingesteld als het belang hoger is dan € 1.750,00. Er kan maar eenmaal hoger beroep worden ingesteld tegen een uitspraak.
In het civiel recht kan een van de partijen, of beide partijen hoger beroep instellen. Het hoger beroep dat als eerste wordt ingesteld heet principaal appel. Wanneer de andere partij daarop ook hoger beroep aantekend tegen dezelfde uitspraak, heet dat beroep incidenteel appel.

Termijn instellen hoger beroep

De termijn voor het instellen van hoger beroep is in een gewone procedure drie maanden te rekenen vanaf de dag dat het bestreden vonnis is gewezen (uitgesproken). Die termijn geldt voor het principaal hoger beroep. Het hoger beroep wordt ingesteld door het uitbrengen van een dagvaarding bij de wederpartij. Als die dagvaarding in hoger beroep binnen drie maanden is uitgebracht dan is het tijdig ingesteld. In de dagvaarding bepaalt de partij die in hoger beroep gaat zelf de dag waarop de zaak voor het eerst zal dienen bij het gerechtshof. Die datum hoeft niet binnen de termijn voor hoger beroep te liggen.

Comparitie na aanbrengen

Bij een rechtszaak in hoger beroep kan een comparitie na aanbrengen volgen. Dit is een mondelinge behandeling van de zaak in het bijzijn van alle partijen. Soms is het hof van oordeel dat in een bepaalde zaak in hoger beroep beter eerst een comparitie kan plaatsvinden, voordat er verder wordt geprocedeerd. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer het geschil gaat over minder dan € 20.000,–, en het hof denkt dat partijen misschien toch nog wel een regeling zouden kunnen bereiken. Dat kan zijn omdat de partijen nog vaker met elkaar te maken hebben (zij wonen bijvoorbeeld naast elkaar) of omdat een hoger beroep voor de partijen toch wel duur is, of nog heel lang kan gaan duren.
Na het uitbrengen van de appeldagvaarding in hoger beroep hoeft de gedaagde partij zich louter te stellen en aan te geven of de partij wel of niet openstaat voor een comparitie na aanbrengen. Indien beide partijen geen comparitie na aanbrengen wenselijk achten, komt deze er niet. In de andere gevallen over het algemeen wel.

Memorie van antwoord

Nadat hoger beroep is ingesteld en er geen comparitie na aanbrengen volgt, kan de wederpartij ook zelf hoger beroep instellen zonder dat daaraan een termijn verbonden is. Hij dient dat dan wel te doen uiterlijk bij het indienen van zijn eerste schriftelijke processtuk, de zogenaamde memorie van antwoord. Die memorie heet in dat geval memorie van antwoord in het principaal appel, tevens memorie van grieven in incidenteel appel.

Pleidooi of fourneren voor uitspraak

Na het indienen van de stukken in hoger beroep, kan pleidooi gevraagd worden. In dat geval vindt er een echte zitting plaats, zonder pleidooi wordt een zaak alleen behandeld op zogenaamde rolzittingen en wordt de zaak schriftelijk afgedaan. Bij het gerechtshof is het nog gebruikelijk om aan het einde van de schriftelijke en/of mondelinge behandeling van de zaak, de processtukken over te leggen. Dat wordt, fourneren genoemd. Na het fourneren bepaalt het Hof een datum voor de uitspraak. Die uitspraak wordt in hoger beroep bij het gerechtshof arrest genoemd.
De uitspraak in hoger beroep kan zowel een bekrachtiging inhouden van het oorspronkelijke vonnis, als een vernietiging. In dat laatste geval geeft het gerechtshof zelf een nieuwe beslissing.

Cassatie

Na hoger beroep staat alleen nog beroep in cassatie bij de Hoge Raad open, waarbij de zaak niet inhoudelijk wordt behandeld, maar waarbij slechts wordt beoordeeld of het recht goed is toegepast en juist is geïnterpreteerd. De meeste advocaten zjin zeer goed thuis in het instellen van hoger beroep. Slechts een beperkte groep advocaten houdt zich echter bezig met cassatiezaken. Alvorens er cassatie wordt ingesteld, zal er een cassatieadvies worden afgegeven over de haalbaarheid van de zaak. RechtNet Advocaten behandelt geen casssatiezaken.

Vrijblijvend advies over verzet instellen of hoger beroep aantekenen?

Onze procesrechtadvocaten zijn u graag van dienst. Neem voor een vrijblijvend advies voor het verzet instellen of hoger beroep aantekenen direct contact op met 073 – 615 43 11 of info@rechtnet.nl

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten