Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Wabo

Wabo

Wabo

Wabo is de afkorting van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Deze wet regelt de omgevingsvergunning.
Deze brengt een groot aantal vergunningen, ontheffingen en meldingen samen in één vergunning. Het gaat onder meer om vergunningen voor bouwen, het uitoefenen van een bedrijf volgens de Wet Milieubeheer en het Activiteitenbesluit, het gebruik van bouwwerken en gronden, reclameborden op en naast gebouwen, werkzaamheden aan- en gebruik van monumenten, het aanleggen van wegen en het maken van een in/uitrit.

Heeft u een vraag bel dan geheel vrijblijvend met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 615 43 11 of stel uw vraag via ons webformulier op de rechterzijde van deze pagina.

Doelstelling Wabo

De doelstelling van de Wabo was de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren door slechts één kortere procedure. Overigens is het ook mogelijk voor elk onderdeel een deelvergunning aan te vragen. Uitzondering is als de activiteiten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Dan moet een gecombineerde vergunning worden aangevraagd. Van een onlosmakelijke samenhang van activiteiten is bijvoorbeeld sprake bij het realiseren van veestallen. Bij de bouw worden namelijk voorzieningen aangebracht zoals goten met daarop roosters. De werkzaamheden zijn dan aan te merken als een bouwactiviteit en ook als het oprichten van een inrichting.
Het aanvragen van deelvergunningen kan interessant zijn als u snel zekerheid wil over de vergunbaarheid van één van de activiteiten.

De omgevingsvergunning heeft o.a. betrekking op

– het bouwen van een bouwwerk
– het in werking hebben van een inrichting
– het gebruik in strijd met een bestemmingsplan
– het in overeenstemmming zijn met de regels voor de brandveiligheid
– het slopen of wijzigen van een beschermd monument
– het slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht

Vrijblijvend een gesprek met een Wabo specialist!?

Onze bestuursrechtadvocaten zijn u graag van dienst. Neem voor een vrijblijvend advies bij vragen over een omgevingsvergunning direct contact op met 073 – 615 43 11 of info@rechtnet.nl. Onze bestuursrechtadvocaten staan u graag bij!

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten