Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Wanneer surseance aanvragen ?

Wanneer surseance aanvragen

Wanneer surseance aanvragen

U heeft met uw bedrijf te maken met vele schuldeisers die u in rechte willen gaan betrekken en vraagt zich af wanneer surseance aanvragen mogelijk is en wanneer surseance aanvragen is meest verstandige is. Als u merkt dat één van uw schuldeisers uw faillissement heeft aangevraagd of zij beslag hebben gelegd op belangrijke vermogensbestanddelen van uw bedrijf, is dat een goed moment om surseance van betaling aan te vragen. Nadat de surseance is uitgesproken, krijgt u direct uitstel van betaling. Zo wordt een naderend faillissement voorkomen. Alleen advocaten kunnen namens u een verzoek tot surseance indienen. Dit dient te geschieden bij de rechtbank. Zo’n verzoek kan door onze medewerkers van RechtNet Advocaten worden opgesteld en ingediend. Bij een surseance wordt er altijd een bewindvoerder aangesteld door de rechtbank.

Gevolgen surseance van betaling aanvragen

De benoemde bewindvoerder neemt het beheer van uw organisatie over. De bewindvoerder gaat samen met u ondernemen en over tot het doorvoeren van de noodzakelijke hervormingen binnen uw bedrijf om deze winstgevend te maken. Het voordeel van een surseance is dat u voor geruime tijd – meestal anderhalf jaar – uitstel van betaling krijgt. Uw schuldeisers staan even buitenspel en kunnen geen maatregelen tegen u opstarten en als er beslagen zijn gelegd komen deze te vervallen.

Juiste begeleiding is essentieel

Wanneer surseance aanvragen is geschied en goedgekeurd, dient u tijdens de surseance de nodige herstructureringen door te voeren. Dit zowel ten aanzien van uw bedrijfsactiviteiten als uw financieringsstructuren. Alles dient grondig te worden aangepakt. De surseance is uw laatste  kans om er iets van te maken en een faillissement te voorkomen. In veel gevallen zal er alsnog een faillissement worden uitgesproken. De komt over het algemeen vanwege het feit dat de bedrijven weinig of geen goede begeleiding krijgen. Zo komt er een slechte of gebrekkige herstructurering van het bedrijf tot stand. De medewerkers van RechtNet Advocaten zijn experts in het begeleiden van surseances zodat een uitgesteld faillissement kan worden voorkomen.

Wanneer surseance aanvragen niet werkt

De surseance van betaling werkt niet ten aanzien van seperatisten (pand/hypotheek), bij huurkoop en/of alimentatieverplichtingen. Wanneer u te maken heeft met seperatisten en wanneer surseance aanvragen wel dient te werken, is het verstandig om met de seperatisten in gesprek te gaan en om hun goedkeuring te vragen. Hier kan RechtNet Advocaten u in bijstaan.

Vrijblijvend advies over wanneer surseance aanvragen het beste is?

Onze faillissementsrecht advocaten zijn u graag van dienst. Neem voor een vrijblijvend advies over wanneer surseance aanvragen het beste is direct contact op met het nummer 073 – 615 43 11 of mail naar info@rechtnet.nl

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten