Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Wie kan surseance aanvragen

Wie kan surseance aanvragen

Wie kan surseance aanvragen

Als uw bedrijf er slecht voor staat en uw schuldeisers al rechtsmaatregelen tegen u hebben opgestart, bestaat de mogelijkheid om surseance van betaling aan te vragen. Wie kan surseance aanvragen vraagt u zich af? U kunt alleen zelf uw surseance aanvragen. Andere partijen kunnen dit niet. U kunt alleen een surseance aanvragen indien u een bedrijf heeft.

Heeft u een vraag bel dan met één van onze ervaren incasso advocaten op nummer 073 615 43 11 of vul het webformulier aan de rechterzijde van deze pagina in!

Wie kan geen surseance aanvragen?

Voor natuurlijke personen die niet handelen uit hoofde van een beroep en/of bedrijf bestaat alleen de mogelijkheid om toe te treden tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). Surseance is voor natuurlijke personen dus niet mogelijk.

Wie kan verzoek tot surseance indienen?

Surseance is uitstel van betaling van uw schulden. Dit ter voorkoming van een faillissement. De surseance kan alleen door een advocaat worden aangevraagd. De advocaat dient hiervoor een verzoekschrift in bij de rechtbank. RechtNet Advocaten kan voor u een verzoekschrift opstellen en indienen bij de juiste rechtbank.

Gevolgen surseance van betaling aanvragen

Er wordt eerst een bewindvoerder benoemt door de rechtbank. Deze neemt het beheer van uw bedrijf over en gaat samen met u uw bedrijf beter maken en de nodige veranderingen doorvoeren. Surseance zorgt voor uitstel van betaling van uw schulden. Schuldeisers mogen geen rechtsmaatregelen jegens u treffen en reeds gelegde beslagen worden opgeheven. Wanneer dit allemaal niet goed geschied, zal het alsnog tot een failllissement leiden. Met een goede begeleiding is dit echter te voorkomen. RechtNet Advocaten is gespecialiseerd in het succesvol begeleiden en afhandelen van surseances.

In sommige gevallen werkt surseance van betaling niet. Bijvoorbeeld als het gaat om pand- en/of hypotheekhouders, alimentatieschulden of termijnen van huurkoop. Het is verstandig om met hen afwijkende afspraken te maken, voorzover dit mogelijk is.

Vrijblijvend hulp vragen over wie kan surseance aanvragen?

Onze advocaten van RechtNet Advocaten zijn u graag van dienst. Neem voor een vrijblijvend advies over wie kan surseance aanvragen direct contact op met 073 – 615 43 11 of info@rechtnet.nl

U kunt uw vragen ook online stellen via ons webformulier.

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten