Achterstallig loon vorderen, hoe werkt dit?

achterstallig loon vorderen

Achterstallig loon vorderen

Achterstallig loon? Voor een werknemer is niets zo vervelend als een baas die het salaris niet op tijd betaalt. Toch komt het regelmatig voor dat werkgevers hun verplichtingen niet tijdig nakomen. Daardoor krijgen de medewerkers te maken met achterstallig loon. RechtNet Advocaten helpt werknemers graag om deze vorderingen alsnog te verhalen op hun werkgever.
Achterstallig loon is loon dat niet is uitbetaald op de uiterste dag dat het betaald had moeten zijn. Volgens de wet moet de werkgever het loon betalen na afloop van het tijdvak waarover het op grond van de arbeidsovereenkomst moet worden berekend. Het loon wordt meestal rond de 25e van de maand betaald. Als het geld aan het begin van de nieuwe maand nog altijd niet is betaald, kan dit worden aangemerkt als achterstallig loon.

Werkgever betaalt loon niet

Er zijn meerdere redenen te bedenken waarom een werkgever het loon op de uiterste betaaldag nog niet heeft uitbetaald. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er een arbeidsconflict speelt, waardoor de werkgever een medewerker niet wil betalen. Een andere reden kan zijn dat er sprake is van betalingsonmacht. In zo’n geval heeft de werkgever geen geld om het loon uit te betalen. In beide gevallen is het verstandig om een advocaat in de arm te nemen.

Loonvordering werkgever

Elke situatie vraagt om een andere aanpak. In geval van een arbeidsconflict is het belangrijk om met voldoende bewijs te komen, om het loon alsnog te kunnen innen. Als een werkgever het loon niet (volledig) uitbetaalt, dan ontstaat een loonvordering. Deze loonvordering verjaart na vijf jaar, te rekenen vanaf het moment waarop het loon verschuldigd is. Elke maand dat het loon niet wordt voldaan, begint er een nieuwe verjaringstermijn te lopen.

Werkgever betaalt loon niet door faillisement

Indien een werkgever niet meer in staat is om aan zijn loonverplichtingen te voldoen, moet worden bekeken of er mogelijkheden zijn om de vordering alsnog te verhalen op deze werkgever. Op zo’n moment kan het een optie zijn om een faillissement van de werkgever aan te vragen, omdat het UWV bij een faillissement alsnog maximaal 13 weken achterstallig salaris uitbetaalt.

Juridische hulp om achterstallig loon te vorderen

Wanneer er sprake is van achterstallig loon, dan hebben medewerkers tevens recht op een wettelijke verhoging. Daarnaast draait de werkgever in veel gevallen ook op voor de incassokosten. Vaak worden deze middelen gebruikt om juridische hulp in te schakelen zodat het innen van de vordering weinig extra geld kost of zelfs gratis is. Een advocaat kan precies uitleggen hoe dit in zijn werk gaat.

Vrijblijvend advies over het vorderen van achterstallig loon?

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten.
Eén van onze ervaren incasso advocaten kan u helpen met met uw vraagstukken. Neem voor vrijblijvend advies direct contact op met 073 – 615 43 11 of mail naar info@rechtnet.nl.