Verhaalsonderzoek

Al meer dan 6000 klanten succesvol bijgestaan Landelijk het hoogste slagingspercentage Direct actie in uw zaken! Uw zaken online volgen

Verhaalsonderzoek

Vrijwel ieder bedrijf krijgt wel een keer te maken met debiteuren die hun rekening niet kunnen of willen betalen. Via een gerechtelijke procedure kan dan vaak alsnog betaling worden afgedwongen. Van een kale kip valt echter niet veel te plukken. Daarom is het aan te raden om voor het opstarten van een gerechtelijke procedure eerst een verhaalsonderzoek te laten uitvoeren naar uw debiteur. Bent u op zoek naar een advocaat die u kan helpen met aansprakelijkheidsrecht? Bij RechtNet advocaten werken diverse advocaten die gespecialiseerd zijn in aansprakelijkheidsrecht die u kunnen helpen met een verhaalsonderzoek.

De verhaalsinformatie over een debiteur kan partijen helpen om een goede afweging te maken om wel of geen juridische zaak aan te spannen tegen uw debiteur. Indien een verhaalsonderzoek aantoont dat de kans klein is dat de openstaande vordering verhaald kan worden, kunnen extra hoge (juridische) kosten voorkomen worden. Maar uit een verhaalsonderzoek kan bovendien naar voren komen dat het juist verstandig is om een openstaande vordering via een gerechtelijke procedure te verhalen op de debiteur.

Financieel daadkrachtig verhaalsonderzoek bureau

Bij een verhaalsonderzoek wordt onderzocht of de debiteur voldoende financieel daadkrachtig is om zijn rekening alsnog te kunnen betalen. Daarbij wordt niet alleen naar iemands bankrekening gekeken. Maar voorts naar vastgoed met overwaarde, aandelen, een tweede huis in het buitenland, inventaris en andere bezittingen.

Verhaalsonderzoek particulieren

Bij een verhaalsonderzoek bij particulieren wordt de gehele financiële positie van de persoon in kwestie doorgelicht. Na dit onderzoek heeft u een volledig overzicht van alle verhaalsmogelijkheden. Dat kunnen zijn huizen, bankrekeningen, auto’s, beleggingen en aandelen, etc. Zo weet u nog voordat u procedeert, of u uw vordering kunt innen.

Hoe werkt aansprakelijk stellen?

Indien de debiteur een vennootschap is, kan in bepaalde gevallen de bestuurder van deze vennootschap aansprakelijk worden gesteld. Daarnaast is het onder omstandigheden mogelijk om aandeelhouders of gelieerde vennootschappen aansprakelijk te stellen. Bij het aangaan van een nieuwe samenwerking, kunt u tevens een verhaalsonderzoek uit laten voeren. Bijvoorbeeld om te weten of de andere partij voldoende kapitaalkrachtig is.

RechtNet Advocaten is landelijk de beste Incassospecialist!

Wij werken als Incasso Advocaten op
‘No Win, No Fee’-basis

Verhaalsonderzoek bedrijven

Als u de verhaalsmogelijkheden wilt weten van bedrijven, is de basis van het verhaalsonderzoek hetzelfde. Een bedrijf heeft samenwerkingen met derden. Leveranciers, partners en klanten. Ook deze samenwerkingen bieden verhaalsmogelijkheden. Een verhaalsonderzoek bij bedrijven is daarom complexer en uitvoeriger van aard. Daarnaast kunnen de risico’s van wanbetaling in kaart worden gebracht. Bijvoorbeeld de mogelijkheid van een faillissement. Belangrijkste onderdeel vormt echter het onderzoek naar de bestuurder. Nadat u deze informatie heeft ontvangen, weet u beter welke gerechtelijke maatregelen economisch verantwoord zijn.

Verhaalsonderzoek door deurwaarder of incassobureau

In het geval dat iemand al vaker te maken heeft gehad met incassobureaus, deurwaarders en beslagleggingen op eigendommen, is het prettig voor een ondernemer om dit te weten voordat hij met deze persoon of bedrijf zaken gaat doen. In zulke gevallen biedt een verhaalsonderzoek uitkomst. Zeker als het gaat om transacties waar grotere bedragen mee gemoeid zijn. Dit voorkomt vervelende situaties in de toekomst en eventuele verhaalsonderzoeken achteraf.

Verhaalsmogelijkheden bij onderzoek laten uitvoeren

Verhaalsonderzoeken zijn cruciaal om de financiële draagkracht van personen of ondernemingen te bepalen, vooral voor advocaten, incassobureaus, en andere financiële instellingen. Ze identificeren vermogensbestanddelen zoals onroerend goed en banktegoeden om de haalbaarheid van schuldinning te beoordelen. Verhaalsmogelijkheden bij onderzoek helpen bij het evalueren van de kans op succesvolle inning en het vermijden van onnodige kosten.

Naast advocaten laten ook deurwaarders, incassobureaus, leasemaatschappijen, kredietverstrekkers, nutsbedrijven, financieringsmaatschappijen, woningbouwcorporaties en het MKB regelmatig verhaalsonderzoeken uitvoeren. Sommige mensen proberen wel eens om zelf zo’n onderzoek uit te voeren. Vaak is het moeilijk om alle gegevens boven water te krijgen. Dit kost ook nog eens enorm veel tijd. Daarom is het verstandiger om voor dit aansprakelijkheidsrecht een specialist te raadplegen; namelijk een advocaat van RechtNet Advocaten.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Rechtnet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Ontvang vrijblijvend meer informatie

    Al meer dan 6000 klanten succesvol bijgestaan Landelijk het hoogste slagingspercentage Direct actie in uw zaken! Uw zaken online volgen