Arbeidscontract-opstellen

Directe informatievoorziening Goedkope hulp/veel gratis! De beste juridische bijstand Begeleiding van A tot Z

Arbeidsovereenkomst opstellen

Het opstellen van een goede arbeidsovereenkomst is erg belangrijk. U wil natuurlijk zeker weten dat alles wat afgesproken is, er goed in vermeld staat. In principe zijn er twee soorten arbeidsovereenkomsten, namelijk voor bepaalde en onbepaalde tijd. RechtNet Advocaten is gespecialiseerd in arbeidsrecht en helpt u dan ook graag bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst en kunt u bij ons terecht om algemene voorwaarden te laten schrijven die u in de overeenkomst vast wilt stellen. 

Arbeidscontract voor bepaalde tijd opstellen

Bij overeenkomsten voor bepaalde tijd, staat het einde van de de werkrelatie vast. In de meeste gevallen wordt er een periode genoemd. Het is echter ook mogelijk om overeenkomsten voor bepaalde tijd te sluiten voor een bepaald project of ter vervanging van een werkneemster die met zwangerschapsverlof is. De overeenkomst eindigt dan op het moment dat het project eindigt of de werkneemster terugkeert van haar zwangerschapsverlof. Het einde moet objectief bepaalbaar zijn. Indien de werkgever of werknemer de overeenkomst voor bepaalde tijd, na het verstrijken van de periode waarvoor de overeenkomst is aangegaan niet wil voortzetten, dan eindigen de arbeidsovereenkomsten. Hier is geen opzegging of een procedure voor nodig.

Verlenging van arbeidscontract voor bepaalde tijd

Het komt voorts veel voor dat na het verstrijken van de periode de arbeidsrelatie niet eindigt. Er wordt dan een nieuwe overeenkomst gesloten, meestal weer voor bepaalde tijd. De wet stelt wel een aantal voorwaarden voor het “verlengen” van een arbeidscontract voor bepaalde tijd. Zo kunnen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd maximaal 2 keer worden verlengd (dus 3 contracten) en in totaal voor een periode van maximaal 2 jaren. Ook het verlengde contract eindigt automatisch, na het verstrijken van de periode van verlenging. Van deze wettelijke regeling kan alleen bij CAO worden afgeweken.

Indien er geen nieuwe overeenkomst wordt gesloten na het verstrijken van de bepaalde tijd, maar partijen gewoon verder gaan, wordt de overeenkomst geacht voor dezelfde periode te zijn verlengd. Indien er dus sprake was van een overeenkomst voor de duur van een jaar, wordt de overeenkomst met een jaar verlengd. Let op, ook hiervoor geldt maximaal 2 keer verlengen en een maximale periode van 2 jaren.

Interesse in één van onze gespecialiseerde advocaten?

Neem contact met ons op

Arbeidsovereenkomst opstellen voor onbepaalde tijd: een vast contract

Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd duren voort totdat de overeenkomst rechtsgeldig wordt beëindigd. Deze overeenkomst zal dus altijd rechtsgeldig beëindigd moeten worden. Dit kan door middel van het sluiten van een overeenkomst tussen de werknemer en werkgever (wederzijds goedvinden), opzegging na het verkrijgen van een ontslagvergunning via het UWV of door ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Voor iedere mogelijkheid geldt dat er aan bepaalde eisen moet worden voldaan en is de raad van een deskundige op dit gebied onmisbaar. RechtNet kan u helpen om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op te stellen en u kunt tevens de algemene voorwaarden laten maken door ons. 

Advies of hulp nodig bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst? 

Bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst kunt u wel wat juridische hulp gebruiken. De advocaten van RechtNet staan voor u klaar met de nodige kennis en kunde en helpt u daarnaast met algemene voorwaarden laten schrijven. Neem voor vrijblijvend advies contact met ons op via telefoonnummer 073 – 615 43 11 of door te mailen naar info@rechtnet.nl.

Ontvang vrijblijvend meer informatie

    Directe informatievoorziening Goedkope hulp/veel gratis! De beste juridische bijstand Begeleiding van A tot Z