Loondoorbetaling

Directe informatievoorziening Goedkope hulp/veel gratis! De beste juridische bijstand Begeleiding van A tot Z

Loondoorbetaling bij ziekte

Wanneer een werknemer ziek wordt, zijn er diverse regels opgesteld waardoor het loon moet worden doorbetaald. Natuurlijk is hier een aantal regels en uitzonderingen voor. Bent u werkgever en wilt u precies weten wanneer u welk loon moet doorbetalen bij ziekte? Of bent u werknemer en weigert uw werkgever salaris te betalen bij ziekte? In beide gevallen kunt u contact opnemen met RechtNet Advocaten. Wij zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en zorgen er graag voor dat alles loopt zoals het hoort. 

Salaris betalen bij ziekte

Als werkgever moet u salaris bij ziekte doorbetalen. In de meeste gevallen staat hier in de arbeidsovereenkomst of cao een afspraak over. Wanneer dat niet het geval is, geldt de wettelijke regeling. Bij verschillende contracten zijn die als volgt: 

  • Bij een zieke werknemer met een vast contract moet er het eerste jaar 70% van het loon worden doorbetaald. Is dat minder dan het minimumloon, dan moet het minimumloon worden doorbetaald. In het tweede jaar van ziekte mag dit wel minder dan het minimumloon zijn. Wanneer het inkomen van de zieke werknemer dan onder het sociaal minimum valt, kan er een toeslag aangevraagd worden bij het UWV. 
  • Bij een zieke werknemer met een tijdelijk contract moet ook het loon worden doorbetaald. Hierbij moet er gehouden worden aan bovenstaande regeling. Wanneer het contract afloopt tijdens ziekte, heeft de werknemer mogelijk recht op een ziektewetuitkering. 
  • Een uitzendkracht wordt ziek. Wanneer er een uitzendbeding in het contract staat, heeft de werknemer geen recht op loon maar mogelijk wel op ziektewetuitkering bij het UWV. Wanneer het gaat om een uitzendkracht met een detacheringscontract, dan moet de werkgever doorbetalen bij ziekte. Wanneer het tijdelijke contract afloopt, heeft de werknemer mogelijk recht op ziektewetuitkering. Wanneer de werknemer in vaste dienst is als uitzendkracht, moet het uitzendbureau het loon doorbetalen. 
  • Een oproepkracht wordt ziek. In het geval van een min-maxcontract wordt het loon doorbetaald over het minimaal aantal overeengekomen uren op minimaal 70%. Bij een nulurencontract heeft de werknemer recht op loon voor 70% over de afgesproken werkperiode. Wanneer de werkgever de werknemer simpelweg niet meer oproept tijdens ziekte bij een nulurencontract en de werknemer langer dan drie maanden in dienst is, heeft deze recht op doorbetaling van het gemiddeld aantal gewerkte uren.

Interesse in één van onze gespecialiseerde advocaten?

Neem contact met ons op

Loon bij ziekte: mag een werkgever loon inhouden bij ziekte? 

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat werkgevers loon inhouden bij ziekte. In het algemeen geldt er een loondoorbetaling bij ziekte. Toch zijn er een aantal situaties waarbij dit wel geoorloofd is, zoals: 

  • De werkgever mag het loon bij ziekte inhouden wanneer de bedrijfsarts beoordeeld heeft dat de werknemer wel kan werken, maar deze dit weigert. Wanneer de werknemer het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts, kan er een second opinion worden aangevraagd. 
  • Ook mag de werkgever het loon bij ziekte inhouden wanneer de werknemer het genezingsproces belemmert of vertraagt, bijvoorbeeld door geen arts te raadplegen, niet of onvoldoende mee te werken aan het re-integratietraject of passende werkzaamheden te weigeren.
  • Wanneer de arbeidsongeschiktheid door de werknemer zelf is veroorzaakt. Het is goed om te weten dat dit meestal niet geldt voor sportblessures. 

Loon bij ziekte: geldt loondoorbetaling bij ziekte aan het einde van het contract?

Bent u langdurig ziek, terwijl u bijna aan het einde van uw contract zit? Of heeft u een werknemer die langdurig ziek is, met het contracteinde in zicht? Dan wilt u natuurlijk weten of u uw loon bij ziekte krijgt doorbetaald. Of u wilt weten of u loon mag inhouden bij ziekte. Een werkgever mag loon bij ziekte niet inhouden, maar UWV is verantwoordelijk voor de loondoorbetaling bij ziekte nadat uw contract is afgelopen. U krijgt dus een Ziektewet-uitkering van UWV vanaf de datum van uitdiensttreding, tot maximaal 2 jaar na de eerste dag van uw ziekte.

Advies nodig over loondoorbetaling bij ziekte? 

Heeft u advies nodig over doorbetaling bij ziekte? Wilt u als werkgever bijvoorbeeld geen salaris betalen bij ziekte van een werknemer of ontvangt u als werknemer geen loon bij ziekte, terwijl dit wel zou moeten? RechtNet Advocaten staat voor u klaar met de beste arbeidsrecht advocaten. Neem voor vrijblijvend advies contact met ons op via telefoonnummer 073 – 615 43 11 of door te mailen naar info@rechtnet.nl.

Ontvang vrijblijvend meer informatie

    Directe informatievoorziening Goedkope hulp/veel gratis! De beste juridische bijstand Begeleiding van A tot Z