Rijbewijs terugkrijgen na invordering

Directe informatievoorziening Goedkope hulp/veel gratis! Ervaring sinds 1999 Doorgaans 1/3 strafvermindering

Rijbewijs ingevorderd

Is uw rijbewijs ingevorderd? Dan wilt u natuurlijk weten wat u daartegen kunt doen. Het kan zo zijn dat u aangehouden bent en uw rijbewijs ter plekke is afgepakt, maar het kan ook zo zijn dat u achteraf een brief toegestuurd krijgt. U krijgt een ontvangstbevestiging “rijbewijs ingevorderd”. Hierop staat aangegeven met wie u contact kunt opnemen. De politie moet uw ingenomen rijbewijs binnen drie dagen naar de officier van justitie sturen. Die moet vervolgens binnen 10 dagen na de dag van de invordering beslissen of uw rijbewijs voor langere tijd wordt ingehouden. Als dat niet het geval is, krijgt u uw ingevorderde rijbewijs terug. RechtNet helpt u graag bij dit proces. 

Rijbewijs ingevorderd doordat u de snelheid overschreden heeft

Of uw rijbewijs wordt ingevorderd als u de maximum snelheid heeft overschreden, hangt af van hoe hard u precies gereden heeft. Als u tot 30 km/u te hard gereden hebt, krijgt u over het algemeen enkel een boete. Tussen de 30 en 50 km/u krijgt u een extra hoge boete en wordt de overtreding geregistreerd. Wanneer u dit vaker gebeurt, zal u voor moeten komen bij de rechter en kan het gebeuren dat uw rijbewijs ingevorderd wordt. Heeft u meer dan 50 km/u te hard gereden, dan wordt uw rijbewijs direct ingevorderd. Wanneer u meer dan tweemaal de toegestane snelheid heeft gereden, kan zelfs uw auto of motor in beslag genomen worden. 

Uw rijbewijs terug na invordering door alcohol

Heeft u alcohol gedronken en bent u toch in de auto gestapt? Ook dan kan uw rijbewijs ingevorderd worden. Dit blijkt vaak na een aanhouding waarbij u een blaastest moet doen. Als u weigert mee te werken aan de blaastest, kan uw rijbewijs worden afgepakt. Als u wel meewerkt aan de blaastest en blijkt dat uw alcoholgehalte hoger is dan 570 ug/l of 1,3 promille, wordt uw rijbewijs direct ingevorderd. Voor beginnende bestuurders ligt dit gehalte lager, namelijk 450 ug/l of 0,8 promille. 

Rijbewijs ingevorderd door drugs

Heeft u drugs gebruikt en bent u toch gaan rijden? Of heeft u een gebruikershoeveelheid  drugs in uw bezit gehad tijdens het rijden? Dan wordt het rijbewijs tevens ingevorderd. Wanneer uw rijbewijs ingevorderd is omdat u in het bezit van drugs bent geweest, of deze heeft gebruikt tijdens het rijden staat u zowel een strafrechtelijk traject als een traject bij het CBR te wachten. U bent gedurende dit traject uw rijbewijs kwijt.

Rijbewijs kwijt door openstaande verkeersboetes, wat nu?

Heeft u een of meerdere verkeersboetes nog niet (volledig) betaald, dan kan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) uw rijbewijs innemen. Deze inname van uw rijbewijs kan voor een periode van maximaal 4 weken. Om uw rijbewijs terug te krijgen, moet u het volledige openstaande bedrag betalen. Het CJIB kan voorts uw voertuig in beslag nemen. Daarbij geldt dat u dit kunt terugkrijgen door het volledige openstaande bedrag te betalen, plus de stallings- en overbrengingskosten voor uw voertuig.

Rijbewijs ingevorderd: hoe lang bent u uw rijbewijs kwijt? 

Als de officier van justitie besluit om uw rijbewijs in te houden, kan hij dat doen voor langere tijd. De invordering en inhouding van het rijbewijs zijn voorlopige maatregelen die worden genomen in afwachting van de uiteindelijke afhandeling van de zaak. Als de rechter een ontzegging van de rijbevoegdheid oplegt, wordt het aantal dagen dat het rijbewijs is ingevorderd en ingehouden van de duur van de ontzegging afgetrokken.

Heeft u een advocaat nodig voor uw rijbewijs wat is ingevorderd? Neem contact met ons op

Heeft u juridische hulp nodig bij het terugkrijgen van uw rijbewijs nadat deze is ingevorderd? Dan staan wij u graag met raad en daad bij. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Interesse in één van onze gespecialiseerde advocaten?

Neem contact met ons op

Een klaagschrift indienen om uw rijbewijs terug te krijgen

Indien u het niet eens bent dat uw rijbewijs is ingevorderd en/of heeft u uw rijbewijs nodig voor bijvoorbeeld uw werk kunt u een klaagschrift laten opstellen. Na een gesprek met één van onze strafrechtadvocaten, wordt zo’n klaagschrift opgesteld en ingediend bij de bevoegde rechtbank. De behandeling van de zaak vindt meestal na enkele weken plaats. Een ervaren advocaat neemt de zaak vooraf met u door en vertelt u precies wat u kunt verwachten en hoe u zich het beste kunt opstellen. Wanneer de zaak door de rechtbank wordt behandeld, krijgt u ter zitting bijstand van een strafrechtadvocaat. Deze licht het klaagschrift en uw persoonlijke omstandigheden toe.

Professioneel verweer

Een strafrechtadvocaat kan professioneel verweer voeren tegen het standpunt van de Officier van Justitie. De praktijk wijst uit dat wij er in veel gevallen in slagen het ingevorderd rijbewijs terug te krijgen. Uiteraard hangt veel af van wat er precies aan de hand is in uw zaak. Onze strafrechtadvocaten doen hun uiterste best voor u. Uit onderzoek is gebleken dat verdachten die zich laten bijstaan door een advocaat lagere straffen krijgen dan wel eerder hun ingevorderde rijbewijs terugkrijgen.

Voorlopig teruggave rijbewijs

Als de rechter het Openbaar Ministerie opdracht geeft om uw ingevorderd rijbewijs voorlopig aan u terug te geven, volgt er op termijn nog een gewone behandeling van uw strafzaak. Daar komt aan de orde welke straf u krijgt voor de overtreding die u heeft begaan. Ook dan is het verstandig om onze advocaat mee naar de zitting te nemen. Dit kan vaak gratis!

Rijbewijs ingevorderd? Ontvang vrijblijvend advies!

Onze strafrechtadvocaten zijn u graag van dienst. Vaak is de juridische bijstand kosteloos indien u in aanmerking komt voor een toevoeging. Neem voor een vrijblijvend advies bij een ingevorderd rijbewijs direct contact op met 073 – 615 43 11 of info@rechtnet.nl.

Ontvang vrijblijvend meer informatie

    Directe informatievoorziening Goedkope hulp/veel gratis! Ervaring sinds 1999 Doorgaans 1/3 strafvermindering