Huurrecht

Persoonlijk contact met een ervaren advocaat Goedkope hulp/veel gratis! De beste juridische bijstand Begeleiding van A tot Z

RechtNet: uw huurrecht advocaat

Huur wordt omschreven als de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie (art. 7:201 BW). Deze tegenprestatie bestaat meestal uit de periodieke betaling van huurpenningen. In de praktijk hebben de huurder en verhuurder regelmatig geschillen over de beëindiging van de huur, gebreken, huurprijsherziening en wanbetaling. In veel gevallen kunnen deze geschillen onderling niet opgelost worden. In het huurrecht wordt daarom vaak geprocedeerd. Op dat moment heeft u behoefte aan goede huurrecht advocaten. Onze advocaat huurrecht kan u dan zeker helpen.

De huurrecht advocaten van RechtNet

Bent u op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in huurrecht? RechtNet Advocaten beschikt over meerdere advocaten gespecialiseerd op het gebied van huurrecht. Onze huurrecht advocaten staan u bij in conflicten over huur en verhuur. Onze huurrecht advocaten adviseren u graag vrijblijvend over te nemen (gerechtelijke) maatregelen, zoals een vordering tot huurbeëindiging of een procedure tot huurprijsherziening.

Wanneer schakelt u een huurrecht advocaat in?

Helaas worden huurrecht advocaten vaak pas ingeschakeld wanneer een conflict tussen de huurder en verhuurder al hoog opgelopen is. Dit kan vaak voorkomen worden, door eerder advies te vragen bij een advocaat voor huurrecht. Een huurrecht advocaat kan u tevens helpen bij het opstellen van een goed huurcontract of wanneer u een zaak moet bepleiten voor de kantonrechter. Ook als u een huurcontract wilt gaan tekenen, kunt u deze eerst laten doorlezen door een huurrecht advocaat.

Interesse in één van onze gespecialiseerde advocaten?

Neem contact met ons op

Advocaat gespecialiseerd in huurrecht

Het huurrecht is een breed en ingewikkeld terrein. Ten eerste omdat er zoveel verschillende huurobjecten zijn die allemaal hun eigen regels kennen binnen het huurrecht. De huurrecht regels voor roerende zaken zijn compleet anders dan voor onroerende zaken. Ook binnen deze verschillende huurobjecten zijn er weer diverse afsplitsingen met ieder hun eigen regels binnen het huurrecht. Daarom is het fijn als u gebruik kunt maken van een advocaat voor huurrecht, want deze advocaat is gespecialiseerd in huurrecht. Zo kunt u dus het beste geholpen worden met juridische kwesties omtrent huur.

Huurrecht advocaten geven u ook advies bij gebreken op het gebied van huurrecht

RechtNet Advocaten kan u adviseren op het gebied van huurrecht als u problemen heeft met uw verhuurder omdat het gehuurde gebreken vertoond, bijvoorbeeld een lekkage in het dak. Het niet betalen van de huur levert in dit geval alleen maar grotere problemen op.

Schakel een huurrecht advocaat in van RechtNet

Onze huurrecht advocaten zijn u graag van dienst. Neem voor een vrijblijvend advies over huurrecht door een advocaat gespecialiseerd in huurrecht direct contact op met 073 – 615 43 11 of mail naar info@rechtnet.nl.

Ontvang vrijblijvend meer informatie

    Persoonlijk contact met een ervaren advocaat Goedkope hulp/veel gratis! De beste juridische bijstand Begeleiding van A tot Z